Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Aandeel areaal 2023 onder keurmerk On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 2 april 2024

Het aantal telers van plantaardige producten met het topkeurmerk On the way to PlanetProof is in 2023 stabiel gebleven. Wel steeg het areaal van de keurmerkhouders met 3% naar 58.856 hectare. Sterke groei was er in volle gronds groenten (+12%), terwijl de sierteelt juist afnam (-6%). Het aandeel in open teelt groenten is nu 70% van het Nederlands areaal, in bedekte teelt zelfs 73%.  SMK, de stichting die het keurmerk ontwikkelt en beheert, heeft deze groeicijfers over 2023 bekend gemaakt.

On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijk keurmerk dat toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen. Het keurmerk is gericht op milieu en voor dierlijke producten ook op dierenwelzijn, en kent een integrale aanpak waarbij eisen worden gesteld aan verduurzaming op acht duurzaamheidsthema’s. Certificering voor dit topkeurmerk* is beschikbaar voor diverse voedselcategorieën in Europa. 

Aantal keurmerkhouders

Afgelopen jaar bleef het aantal keurmerkhouders dat hun plantaardige productie verduurzaamt stabiel op 2100, waarvan 218 handelsbedrijven met een Chain of Custody-certificaat. Daarnaast zijn er vier supermarktketens gecertificeerd. Het afgelopen jaar waren dit twee nieuwe supermarkten: Dirk van den Broek en Lidl, boven op de bestaande keurmerkhouders: Aldi en Jumbo. Deze supermarkten zijn gecertificeerd om onverpakte On the way to PlanetProofproducten te kunnen verkopen.  

Klik hier om de grafiek groter te openen.

Aandeel On the way to PlanetProof van Nederlands areaal AGF en sierteelt

Het On the way to PlanetProofareaal tafelaardappelen bedraagt 66% en uien 8% van het totale Nederlandse areaal. Voor groenten en kruiden open teelt is dat 70% en voor fruit 48%. Het aandeel van bedekte groente- en fruitteelt is maar liefst 73%; bedekte sierteelt 8%. Van het Nederlandse areaal van boomkwekerijen is 11% gecertificeerd. 

Klik hier om de tabel groter te openen.

Zuivel en eieren

On the way to PlanetProof is eveneens het integrale duurzaamheidskeurmerk voor zuivel en eieren. In 2023 bleef het aantal pluimveehouders (30) en melkveehouders (778) stabiel. Het certificatieschema voor eieren is in 2023 de herziening gestart en de herziening voor melk staat op de planning voor 2024. De grootste ontwikkeling in 2023 voor melk was het invoeren van borging voor weidegang van jongvee. Het certificatieschema voor Plantaardige Producten zal dit en volgend jaar ook worden herzien.  

Ambitie

On the way to PlanetProof is een toonaangevend topkeurmerk voor de duurzamere keuze in de supermarkt. Het afgelopen jaar is dit ook weer bevestigd door Milieu Centraal, die een beoordeling van deze ‘top’ keurmerken maakt. In 2023 scoorde het keurmerk voor plantaardige producten op de aspecten milieu, controle en transparantie, de hoogste score van 5 punten.  

Dit jaar heeft SMK de ambitie om de duurzaamheidsvergoeding, die al in ontwikkeling is, door te voeren voor plantaardige producten en later ook uit te breiden naar andere sectoren. Het SMK College van Deskundigen heeft de ambitie van On the way to PlanetProof concreet gemaakt door doelstellingen en KPI’s vast te stellen met tussendoelen voor 2030. Lees hier meer over de ambitie en doelstellingen.

 

Meer informatie

*On the way to PlanetProof is één van de 10 topkeurmerken op voeding volgens Milieu Centraal.