Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Het verschil met biologisch

Voordat je een product koopt, wil je misschien weten waar het vandaan komt en hoe het is gemaakt. Alle informatie om een duurzamere keuze te maken, is misschien niet altijd beschikbaar. Een keurmerk laat in één oogopslag zien dat bij het produceren aan bepaalde eisen is voldaan. Welke eisen dat zijn, kan per keurmerk verschillen. Wij leggen het verschil tussen gangbare, biologische en On the way to PlanetProof teelt van plantaardige producten uit.

De verschillen op een rij

Wij noemen voor 10 onderwerpen de verschillen voor je op:

 • Algemeen
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Meststoffen
 • Biodiversiteit, landschap & natuur
 • Energie
 • Waterkwaliteit
 • Waterkwantiteit (hoeveelheid)
 • Afval & Verpakking
 • Eerlijk & Sociaal
 • Controle

De verschillen

Klik op een onderwerp en bekijk de verschillen tussen gangbaar (wettelijk), On the way to PlanetProof en Biologisch.

Geproduceerd binnen de wettelijke regels 

Geproduceerd volgens bovenwettelijke eisen gericht op vermindering van de milieubelasting op breed aantal thema’s: gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water, energie en afval. 

 • Gebruik van duurzame maatregelen en nieuwste teelttechnieken 
 • Teelt op groeimedium is toegestaan mits water wordt opgevangen en hergebruikt 

Geproduceerd volgens Europese biologische wettelijke regels die gebaseerd zijn op een aantal basisprincipes: 

 • Gewasrotatie (=vruchtwisseling) 
 • Meststoffen van natuurlijke herkomst 
 • Eerst zonder gewasbescherming. Indien noodzakelijk, gebruik van natuurlijke middelen toegestaan 
 • Planten staan in de volle grond 
 • Gentechvrij zaadgoed 

Teler is vrij in keuze en toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen zolang deze wettelijk zijn toegelaten en wettelijke restricties in acht worden genomen.

 

 • Inzet van biologische en mechanische gewasbescherming waar mogelijk 
 • Actieve stoffen waarvoor beter alternatief beschikbaar is mogen niet toegepast worden. 
 • Bonus/ malussysteem (compensatie met duurzame maatregelen). 
 • Verplichte emissiebeperkende maatregelen 
 • Limiet per gewas voor de toegepaste hoeveelheid actieve stof 
 • Alleen beperkt gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen 
 • Geen enkele chemische onkruidbestrijding toegestaan, ook geen natuurlijke stoffen (in plaats daarvan mechanische onkruidbestrijding) 

Mestwetgeving gericht op voorkómen van verliezen naar grond- en oppervlaktewater 

 • Bemesten met dierlijke mest, compost en kunstmest op basis van grond- / gewasanalyses 
 • In stand houden bodemvruchtbaarheid 
 • Voorkómen van verliezen van meststoffen 
 • Recirculatie (hergebruik) in glastuinbouw 
 • Alleen organische meststoffen toegestaan (dierlijke mest en compost) en hulpmeststoffen van natuurlijke oorsprong 
 • Eigen wettelijke norm voor maximum hoeveelheid meststoffen per hectare 

Geen eisen.

 • Verplichting om biodiversiteit en natuur op het bedrijf te stimuleren 
 • Teler kiest de maatregelen die bij zijn/haar bedrijf passen, zoals nestgelegenheid, bloeiende akkerranden, etc. 
 • Verplichte vruchtwisseling (wettelijk 1 op 2, in de praktijk meestal 1 op 6 à 7) 
 • Telen in harmonie met de natuur. Bedrijf is zo ingericht dat het voedsel en schuilplaats biedt aan natuurlijke vijanden van vervelende insecten etc. 

Geen eisen.

 • Energiebesparing 
 • Gebruik groene energie 

Geen eisen, wel principe: zuinig met eindige grondstoffen. 

Wetgeving.

Aanvullende eisen om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen.

Wetgeving; geen eisen. Door productie-eisen minder vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

Geen eisen.

Aanvullende eisen om opvang van regenwater en hergebruik van water te stimuleren.

Geen eisen.

Wettelijke eisen.

 • Afval scheiden 
 • Goede recyclebare verpakkingen 

Wettelijke eisen.

Wettelijke eisen.

Wettelijke eisen.

Wettelijke eisen: geen eigen eisen, wel principes.

Geen controle.

Controle door onafhankelijke certificatieinstellingen. 

SMK – de ontwikkelaar en beheerder van het keurmerk – én de certificatie-instellingen staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Onafhankelijke controle (door SKAL) dat producten aan eisen van de Europese biologische wetgeving voldoen.

Nog vragen?

Neem contact op met team Plantaardig.