Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Melk

De productie van melk heeft een impact op het milieu en met On the way to PlanetProof proberen de melkveehouders stappen te zetten om hun productie te verduurzamen en diervriendelijker te werken. Zij moeten elk jaar (blijven) voldoen aan de strenge en ambitieuze eisen.

Benieuwd hoe? Lees snel verder!

Melkveehouders zorgen voor:

  • koeborstels in de stal
  • vermindering van uitstoot van broeikasgassen
  • water schoon houden
  • volledige bewegingsvrijheid voor de koeien
  • ze bodemerosie voorkomen
  • en nog véél meer!

Download factsheet

Certificatieschema

Beter voor dierenwelzijn en gezondheid

Met On the way to PlanetProof-melk maak je een bewuste, duurzamere keuze. Het keurmerk stelt namelijk strenge eisen om het welzijn en de gezondheid van de koeien te bewaken. Zo staan de koeien minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de wei te grazen. Per hectare grond (ongeveer 2 voetbalvelden) mogen er dan maximaal 10 koeien staan, zodat er voldoende ruimte is. Ook in de stal is er plek voor ontspanning; voor iedere koe is er tenminste 1 ligplaats en zijn er koeborstels aanwezig die de huid verzorgen.

KoeKompas

De melkveehouders die zijn aangesloten bij On the way to PlanetProof zorgen goed voor hun koeien en kalveren. KoeKompas is daarbij een belangrijk richtinggevend instrument. De melkveehouder en een dierenarts onderzoeken daarin sámen de onderwerpen die van belang zijn voor het welzijn van de dieren. Het gaat dan om voeding en water, huisvesting, het melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid.

KoeKompas is een belangrijke tool voor On the way to PlanetProof. Het geeft aan waar de melkveehouder goed presteert op het gebied van dierenwelzijn en waar verbeteringen nodig zijn. De dierenarts is hierbij écht een coach voor de veehouder; samen stellen ze punten op waaraan gewerkt moet worden. De resultaten van dit plan worden binnen 9 maanden besproken, zodat er steeds stappen worden gezet voor dierenwelzijn.

En die uitstoot dan?

Om de impact op klimaat en natuur te beperken, zorgen de melkveehouders en producenten ervoor dat ze groene energie inkopen of zelf opwekken. Daarnaast beperken ze de uitstoot van broeikasgassen door bijvoorbeeld minder jongvee te houden en efficiënter om te gaan met gewasproductie Doordat minimaal 50% van het veevoer van eigen bedrijf komt, is ook de CO2-uitstoot van transport minder. En dat is niet het enige voordeel.

Overige maatregelen

Door minimaal de helft van het voer zelf te produceren, maken keurmerkhouders de kringloopcirkel zoveel mogelijk rond. Hierdoor zorgen de boeren op en rondom de stal ook voor de natuur. Verder laten ze op hun weilanden veel kruiden groeien om de biodiversiteit te stimuleren. Ook geldt voor de zuivelproductie dat de keurmerkhouders zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Is melk een onderdeel in jouw voedingspatroon en wil je daarin graag een bewustere keuze maken? Kies dan in de supermarkt voor melk met het keurmerk On the way to PlanetProof.

 

Bekijk deze sectoren ook eens:

Bloemen & planten

Bloemen en planten

Eieren

Eieren

Bewerkt en verwerkt

Bewerkt en verwerkt