Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Ruime weidegang voor jongvee geborgd via Stichting Weidegang

Gepubliceerd op: 26 juli 2023

Koeien in de wei zijn een bekend fenomeen. Weidegang van melkkoeien is bij het keurmerk On the way to PlanetProof onderdeel van de eisen. Bij weidegang van melkkoeien hoort ook dat de deelnemende melkveehouders het jongvee leren om te weiden. On the way to PlanetProof laat vanaf dit jaar via Stichting Weidegang borgen dat ook het jongvee in eerste 2 levensjaren ruime weidegang krijgt. Stichting Weidegang heeft hiervoor een borgingsaanpak uitgewerkt die ook voorziet in ondersteunende informatie, met kennis en advies op de belangrijkste aandachtpunten bij het weiden van jongvee.  

De meeste melkveehouders die deelnemen aan On the way to PlanetProof geven hun jongvee weidegang. Er is echter niet altijd een vast plan dat de melkveehouders hiervoor gebruiken, maar een goede werkwijze om jongvee te leren weiden draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de dieren. Dit is dus belangrijk. 

SMK heeft Stichting Weidegang gevraagd om een passende aanpak te ontwikkelen waarmee jongvee op een doordachte manier leert weiden. Er zijn uiteindelijk drie beweidingsschema’s uitgewerkt waarvan de aanpak goed aansluit op de verschillende opzet van melkveebedrijven. Elk van de ontwikkelde beweidingsschema’s zorgt ervoor dat het jongvee gemiddeld ruim boven 100 dagen weidegang krijgt. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met de juiste leeftijd en het weideseizoen waarin jongvee de wei in kan. 

De werkwijze wordt ondersteund met informatiemateriaal met aandachtspunten en tips voor de melkveehouders. Dit is uitgewerkt door een werkgroep van weidegang experts, dierenartsen en weidecoaches.