Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Stappenplan plantaardige producten

Voor de certificatie van plantaardige producten is er een stappenplan. Bekijk de stappen en kom erachter wat u moet doen om uw producten te laten certificeren.

Tip: houd tijdens het doorlopen van het stappenplan de certificatiepagina open.

Algemene voorwaarden

Naast de eisen uit het certificatieschema, is het verplicht om aan de algemene voorwaarden van SMK te voldoen.

Bekijk voorwaarden
Stap 1 - Voldoe ik aan de verplichte eisen?

Ga na of u aan de eisen van het certificatieschema voldoet. Controleer daarbij of u geen gewasbeschermingsmiddelen van lijst I (Bijlage 2C) hebt toegepast.

Stap 2 - Kom ik goed uit met de bonus-malusberekening?
  • Stel vast hoeveel punten worden gescoord met de keuzemaatregelen dmv het invullen van de digitale checklist. 
  • Stel vast hoeveel maluspunten zijn behaald door toepassing van actieve stoffen van lijst II:  

    – In Bijlage 2C van het certificatieschema, lijst II, staan de actieve stoffen waarvoor geen milieuvriendelijker alternatief is. Deze stoffen zijn toegestaan, maar elke toepassing levert een maluspunt op. Tel het aantal actieve stoffen uit lijst II bij iedere gewasbeschermingsbehandeling die u toepast bij elkaar op (zie ook eis 2.3). 

    – Op het derde tabblad ‘Gewassen’ van de digitale checklist vult u het berekende aantal maluspunten in.  

  • Is het aantal bonuspunten uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 voldoende om de maluspunten te compenseren? 
  • Is het aantal bonuspunten minus het aantal maluspunten hoger dan het verplichte aantal: 10 (open teelt) of 7 (bedekte teelt)? 
Stap 3 - Aanmelden bij certificatie-instelling

Bedrijven kunnen zich zelfstandig melden bij een certificatie-instelling. Er zijn verschillende instellingen die de inspectie uitvoeren. Vraag bij de certificatie-instelling(en) een offerte op, meld u aan en plan de inspectie.  

Bent u lid van een telersvereniging? Meld u zich dan via de vereniging aan.   

De eerste inspectie zal plaatsvinden rondom de oogst:   

  • Eenjarige gewassen: vanaf 4 weken voor de oogst, uiterlijk tot het einde van de oogst.  
  • Meerjarige gewassen: vanaf 6 weken voor de oogst, uiterlijk 6 weken na de oogst.   

Ons advies: Houd rekening met drukte bij de certificatie-instellingen en plan de inspectie zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen. Als er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan, kan het certificaat worden afgegeven.  

Stap 4 - Inspectie

Ter voorbereiding op de inspectie zorgt u dat de checklist is ingevuld, de registraties compleet en kloppend zijn, de gevraagde plannen zijn opgesteld (IPM, bemesting, water, afvalreductie) en de rekentools zijn ingevuld indien van toepassing (broeikasgasemissie, organische stofbalans). 

Stap 5 - Certificaat en communicatie

Voldoet u volgens de certificatie-instelling aan alle eisen? Gefeliciteerd! U bent nu officieel keurmerkhouder voor On the way to PlanetProof en u ontvangt het certificaat.   

Wees trots op het behalen van het On the way to PlanetProof-certificaat en breng uw netwerk en (potentiële) klanten op de hoogte. Leg op uw website uit wat het betekent en deel het nieuws via social media. 

Let op: In het logo van On the way to PlanetProof hoort in principe uw registratienummer te staan. Op deze pagina geven we tips en is het mogelijk om uw gepersonaliseerde logo aan te vragen. De wijze van communiceren op de gecertificeerde producten moet worden goedgekeurd door de Certificatie-Instelling. 

Stap 6 - Blijf alert

Het certificaat moet steeds waargemaakt worden en dat vraagt actieve planning, monitoring en teeltacties om ten alle tijde aan de eisen te voldoen. Indien er op enig moment niet aan de eisen voldaan kan worden, meld dit dan z.s.m. aan de certificatie instelling. Na het behalen van het certificaat vindt er jaarlijks een controle plaats om te bevestigen dat u aan de eisen bent blijven voldoen.   

Blijf alert en stel uzelf de vraag: “Welke mogelijkheden zie ik om verder te verduurzamen, zodat ik een volgende stap ‘On the way to PlanetProof’ kan maken?”