Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Voordelen van certificeren

Het produceren volgens de eisen van On the way to PlanetProof is vaak een stevige inspanning. Ook zijn er kosten mee gemoeid. Een uitgangspunt voor On the way to PlanetProof is dat certificering voordelen oplevert. Lees hieronder welke voordelen het keurmerk onder andere met zich meebrengt. 

Deel uw ervaring

Zijn er volgens u nog meer voordelen van On the way to PlanetProof? Of heeft u een mooie anekdote, passend bij één van de tien voordelen? Laat het ons weten!

 

 

Contact

Leveringszekerheid 

Het kan zijn dat leveranciers en afnemers vragen om producten met een keurmerk. Bij het afsluiten van contracten met deze partijen is er voor keurmerkhouders daarom een grotere zekerheid van afzet. Dat wil zeggen dat er meer zekerheid is van de afzet voor een langere periode en volgens een afgesproken prijs. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met een On the way to PlanetProof-certificaat voldoen producten aan de criteria van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die aan cateraars vragen om aantoonbaar duurzame producten te leveren.  

Waardering

Duurzamere producten zijn onderscheidend en hebben een meerwaarde. Diverse afnemers bieden daarom een meerprijs voor producten met het keurmerk. De inzet van SMK is dat extra inspanningen moeten resulteren in waardering in de keten. SMK heeft geen invloed op prijsvorming, maar duurzamere productie die tot meer kosten leidt, vraagt van partijen in de keten wel om waardering voor extra inzet van de boer.  

Kostenbesparing

Door te werken volgens de criteria van On the way to PlanetProof gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water en energie. Het is goed om dat voor de eigen productie bij te houden. Dat maakt inzichtelijk in hoeverre de kostenbesparing de hogere uitgaven of investeringen dekt. 

Gerard Pronk, perenteler: 

Als we onze kinderen en kleinkinderen ook een mooie wereld gunnen waar er voor iedereen voldoende voedsel is, is het belangrijk dat we samen onze sector verduurzamen. On the way to PlanetProof is een middel om dit te doen.” 

Rentekorting bij leningen 

Rabobank geeft een rentekorting voor haar zogenaamde ‘Impactleningen’. Keurmerkhouders van On the way to PlanetProof komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%. Meer dan 50 keurmerkhouders maakten al gebruik van dit voordeel. 

Imago

Het On the way to PlanetProofcertificaat kan helpen om uw bedrijf op een positieve manier neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het (duurzame) imago bij omwonenden, de gemeente of andere maatschappelijke omgevingen. 

Risicobeheersing

Bij het duurzaam produceren is er aandacht voor alle kritische factoren van het productieproces. Een breed team van deskundigen heeft haar kennis en kunde verwerkt in het certificatieschema en daar maken keurmerkhouders gebruik van. Door risico’s te beperken is de kans kleiner dat onverwachte zaken de productie beïnvloeden en incidenten plaatsvinden. Daarmee worden mogelijke onkosten voor incidenten bespaard.  

Pre-positie of voorwaarde bij uitgifte van pachtgronden 

Overheden stimuleren steeds vaker duurzamere landbouwproductie bij de uitgifte van pachtgronden. Het Rijksvastgoedbedrijf stimuleert verduurzaming van pacht door bij openbare inschrijvingen een voordeel te geven aan bedrijven met duurzaamheidscertificaten, waaronder On the way to PlanetProof. In de inschrijving wordt de waarde van het bod van certificaathouders met 10% verhoogd voor grondgebonden teelten en met 5% voor de melkveehouderij. Ze hebben hiermee een betere positie. Ook provincie Noord-Brabant heeft een pachtregeling met een duurzaamheidsscore.

Het grootste voordeel

Het grootste voordeel van On the way to PlanetProof-certificering is dat producten duurzamer zijn geproduceerd. Dat is een betere keuze voor natuur,  klimaat en dier. Dus uiteindelijk voor ons allemaal. 

Tarieven

Tarieven

Trainingen

Lees verder

Invloed en besluitvorming

Lees meer