Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Controle

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk en dat is terug te zien in hoe we dingen regelen. Zo wordt de inhoud van het certificatieschema vastgesteld door Colleges van Deskundigen, wordt de controle uitgevoerd door geaccrediteerde, onafhankelijke certificatie-instellingen en is SMK een zelfstandige stichting. 

Een product of dienst ontvangt een certificaat als het voldoet aan de eisen van het keurmerk. Deze eisen staan beschreven in een certificatieschema. SMK ontwikkelt en beheert het certificatieschema en is daarmee schemabeheerder. 

Het behalen van het keurmerk is een hele mooie stap naar het verduurzamen van sectoren. Voor certificering wordt een inspectie gedaan en na het verkrijgen van het certificaat, vindt er jaarlijks een controle plaats. Maar hoe gaat dat eigenlijk?

Invloed en besluitvorming

Hoe de eisen uit de certificatieschema’s tot stand komen en wie daarbij betrokken zijn, leggen we u graag uit.

Lees meer

Taakverdeling SMK en certificatie-instellingen

SMK is de ontwikkelaar en beheerder van het keurmerk On the way to PlanetProof. SMK is verantwoordelijk voor de eisen en onafhankelijke certificatie-instellingen (CI’s) voeren de controle uit. Deze scheiding tussen ontwikkeling en toetsing is een eis van de Raad voor Accreditatie om belangenverstrengeling te voorkomen. Gemiddeld vindt er jaarlijks een inspectie plaats. Het is van belang dat de keurmerkhouder continu aan alle eisen voldoet. Is dat niet zo? Dan wordt er een tekortkoming geconstateerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan de keurmerkhouder de tijd krijgen om een tekortkoming te herstellen of wordt het certificaat ingetrokken.  

Vertrouwen geven

Bij On the way to PlanetProof gaat de controle verder dan alleen de keurmerkhouders. Ook de certificatie-instellingen en de certificatieschema’s van SMK staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit heet accrediteren (letterlijk: vertrouwen geven). De RvA controleert op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier of de internationale norm ISO/IEC 17065 wordt gevolgd. Hierbij worden eisen gesteld aan  wat  er met de schema’s wordt getoetst, hoe  dat wordt gedaan en door  wie. Doordat de certificaten van SMK onder accreditatie worden afgegeven, voldoen deze aan de hoogste eisen op het gebied van borging.   

Certificatieproces