Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Dierenwelzijn en diergezondheid

kennis en inzichten leveren veel op (deel 4) Gepubliceerd op: 7 november 2023

In het certificatieschema On the way to PlanetProof voor Melk zijn in 2023 twee educatie-eisen toegevoegd die melkveehouders helpen het welzijn en de gezondheid van hun dieren te verbeteren.

In een aantal interviews met cursusaanbieders en melkveehouders worden de achtergronden toegelicht over de periodieke informatie en trainingsbijeenkomsten op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Er wordt ook ingegaan op de opfriscursus klauwbekappen van melkvee. In dit artikel komen een aantal melkveehouders aan het woord, die hun mening geven over de cursussen die zij hebben gevolgd.

Eerdere interviews met cursusinstellingen werden gepubliceerd met artikelen over Sweep Agro, ULP (Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk) en CowSignals.

“Eerst kritisch, nu positiever”

Het telefonische interview met Robert Peek, melkveehouder in Wilnis, begon nogal kritisch: “Ik was een felle tegenstander van de nieuwe On the way to PlanetProof eisen die SMK aan ons oplegde voor de periodieke trainingen voor dierenwelzijn en diergezondheid. Mijn mening is dat wij met de levering On the way to PlanetProof melk, op dit gebied al heel goed scoren ten opzichte van andere veehouders in Nederland. Daarbij komt dat melkveehouders al moeten voldoen aan erg veel regeltjes en wetten, opgesteld door onder meer de overheid en de zuivelketens, en nu kwam dit er weer bovenop. Ook leken in eerste instantie de kosten voor het volgen van trainingen en cursussen behoorlijk hoog te zijn en de cursusduur lang.”

Nadat Robert een cursus met een groepje van andere melkveehouders heeft gevolgd, heeft hij een genuanceerdere mening. “Nu ik er meer over weet, ben ik positiever. Eerst had ik het idee dat wij jaarlijks een driedaagse cursus in Barneveld moesten gaan volgen. Duur en tijdrovend. Nu heb ik een cursus klauwbekappen gedaan. Die was kortdurend, praktisch van opzet, met instructie van onze eigen veearts en gelegenheid om informatie uit te wisselen met de andere deelnemers. Dat vind ik een goede, praktische en werkbare opzet.”

“Geen kennis uit de boekjes maar praktische tips”

We spraken een melkveehouder uit Wilp, die de cursussen heeft gevolgd en positief verrast was over de gevolgde cursus. “Ik moet eerlijk zijn”, zo zegt hij. “Ik ben nog niet zo lang van school af, en was nogal sceptisch over het gaan volgen van deze cursussen. Ik dacht alles over het melkveebedrijf wel te weten. Wat bleek: dat waren de boekjes. Nu heb ik eens écht geleerd wat het een en ander in de praktijk betekent en wat ik kan verbeteren op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid. Ik kreeg veel praktische tips, die ik direct kon toepassen in onze bedrijfsvoering”.

Hij geeft een voorbeeld: “Zo kregen wij als idee om onze koeien eens op te meten; iets wat je normaal echt nooit zou doen. Daaruit bleek vervolgens dat onze ligboxen eigenlijk te klein waren voor ons vee en moesten worden aangepast. Dat was iets dat ons wakker heeft geschud”. Nogmaals: ik heb écht wat geleerd en vind het een super goede cursus!”.

Enquête CowSignals

Er is een enquête gehouden onder 34 melkveehouders die hebben meegedaan aan een training bij CowSignals. Uit deze enquête bleek dat de veehouders de online training waardeerden met een 7.9 en de dagtraining met een 8.5. Zo lieten melkveehouders weten dat ze de dagtraining erg leerzaam vonden en de groepsdynamiek waardeerden: “De dagtraining was leerzaam. Het was leuk om kennis te maken met collega’s uit het land en ideeën uit te wisselen.” Ook lieten melkveehouders weten dat de online training nuttig was met simpele oplossingen: “Het maakte voor mij een hoop duidelijk hoe dingen ook kunnen en het met simpele oplossingen beter kan.”

Informatie educatie

Bekijk het gehele erkende cursusaanbod klauwgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid van On the way to PlanetProof.

Periodieke educatie dierenwelzijn en diergezondheid (criterium 4.12)

  • Korte dagdeel bijeenkomsten over het welzijn en de gezondheid van melkvee, zoals een studieavond in studieclubverband of georganiseerd door de dierenartsenpraktijk, hebben een geldigheid van 1 jaar. Duur: minimaal een dagdeel (3 uur).
  • Uitgebreidere cursussen zijn, mits erkend door SMK, 5 jaar geldig en worden aantoonbaar verzorgd door ervaren deskundigen op gebied van welzijn en gezondheid van melkvee. Duur: een theoretische training van minimaal 3 uur aangevuld met minimaal 3 uur voor praktijkvoorbeelden.

Opfriscursus klauwbekappen (criterium 4.6)

  • Ondernemers/medewerkers, die zelf bekappen, wordt gevraagd een erkende opfriscursus te volgen. (Dit is niet verplicht als men korter dan 5 jaar geleden een klauwbekapcursus heeft gevolgd of als een gecertificeerde klauwbekapper minimaal jaarlijks komt bekappen.). De cursus bestaat uit een dagdeel theorie met een focus op preventie van klauwproblemen en een praktijkdeel.

Een actueel cursusaanbod van erkende cursussen staat op de website van On the way to PlanetProof.

Voor vragen kunt u contact opnemen met SMK, Herman Docters van Leeuwen of Annika de Ridder (070 358 63 00, smk@smk.nl).