Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Vernieuwing eisen voor On the way to PlanetProof eieren

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023

SMK organiseert een openbare hoorzitting voor het herzien van het certificatieschema On the way to PlanetProof eieren (leghennen). Tijdens de bijeenkomst worden de conceptvoorstellen van de criteria gepresenteerd en is er de gelegenheid voor het aanvullen van deze conceptvoorstellen.

Duurzamere eieren

SMK (Stichting Milieukeur) is de non-profit organisatie die zich inzet voor het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. Dit doet SMK door het ontwikkelen van duurzaamheidscriteria voor verschillende sectoren, waaronder voor voedingsproducten met het keurmerk: On the way to PlanetProof. SMK ontwikkelt via dit keurmerk onder andere eisen voor eieren. Deze eisen zijn ambitieus en moeten daarom tijdig worden herzien om ook ambitieus te blijven. Bij het herzien van deze eisen worden stakeholders betrokken om te reageren.

Inbreng gevraagd

Dit jaar worden de eisen voor eieren (leghennen) herzien. SMK organiseert daarom een hoorzitting, op 6 november in Soesterberg, om de inbreng van stakeholders te verzamelen. De conceptvoorstellen van de eisen op de verschillende thema’s worden gepresenteerd en is er de gelegenheid voor suggesties en aanvullingen. De inbreng wordt meegenomen in het definitief vaststellen van de wijzigingen in het vernieuwde certificatieschema voor eieren. 

Verbetervoorstellen

Welzijn

Om het welzijn van de kippen te verbeteren wordt voorgesteld om een aantal op comfort en verrijking gerichte maatregelen in de criteria op te nemen. Het gaat hierbij onder andere om de uitvoering van de zitstokken en verrijking van de scharrelruimtes, bijvoorbeeld via een overdekte uitloop.   

Levensfase

Er worden keuzemaatregelen toegevoegd voor de eerste levensfase: in-ei-selectie of afmesten van haantjes van dubbeldoelrassen. Ook is er aandacht voor de omstandigheden tijdens de opfok van de leghennen.  

Diervriendelijk

Voor uitgelegde leghennen worden criteria toegevoegd voor diervriendelijk laden en gasverdoving in de slachterij.   

Sluiten kringloop

Een ander herzieningsonderwerp gaat over het sluiten van kringlopen, door mest aan te wenden voor plantaardige teelten of verwerking tot mestkorrels, champost of compost. Het inzichtelijk maken van de milieubelasting van pluimveevoer wordt uitgebreid met criteria voor het percentage reststromen en regionaal veevoer. 

Biodiversiteit

Biodiversiteit en landschappelijke inpassing wordt als apart thema ingevuld. Hiervoor zijn diverse keuzemaatregelen uitgewerkt, die moeten leiden tot een groener erf en eventuele buitenuitloop.  

De voorgestelde wijzigingen zijn een uitwerking van wetenschappelijke inzichten en praktijkinbreng uit het afgelopen jaar. Het streven is dat door de mix van maatregelen pluimveebedrijven worden gestimuleerd om verdere stappen te zetten binnen een duurzamere en diervriendelijker eierproductie, zodat invulling wordt gegeven aan het ‘On the way’ binnen het keurmerk. 

Waar en wanneer?

  • Datum: Maandagochtend 6 november 2023 
  • Tijd: 10:00 tot 12:00 uur 
  • Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg

Meld je aan

Neem deel aan de bijeenkomst en draag bij aan de verdere ontwikkeling van de eisen voor duurzamere On the way to PlanetProof eierenproductie. De conceptcriteria worden vooraf toegezonden. SMK verzoekt iedereen om zoveel mogelijk vooraf een schriftelijke reactie te sturen. Graag vóór 27 oktober aanmelden met onderstaande button.  

 

Niet in de gelegenheid om de hoorzitting bij te wonen, maar wel de conceptcriteria ontvangen en/of reageren? Klik dan hier.