Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Dierenwelzijn en diergezondheid

kennis en inzichten leveren veel op (deel 3) Gepubliceerd op: 24 juli 2023

In het certificatieschema On the way to PlanetProof voor Melk zijn in 2023 twee educatie-eisen toegevoegd die melkveehouders helpen het welzijn en de gezondheid van hun dieren te verbeteren.

In een aantal interviews met cursusaanbieders en melkveehouders worden de achtergronden toegelicht over de periodieke informatie en trainingsbijeenkomsten op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Er wordt ook ingegaan op de opfriscursus klauwbekappen van melkvee. Het idee hierachter is dat kennis en inzichten veel opleveren voor de koe (welzijn) én de boer (opbrengst). In dit derde interview is Cow Signals aan het woord. Twee eerdere interviews vonden plaats met Sweep Agro en ULP (Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk).

De winst van welzijn

Het internationale en onafhankelijke trainingsbureau ‘Cow Signals’ organiseert workshops op het gebied van diergezondheid en -welzijn van melkvee. Joep Driessen organiseert deze workshops voor Cow Signals en vertelt meer over de trainingen. Voor On the way to PlanetProof zijn een aantal van zijn trainingen vanuit Cow Signals van toepassing die voldoen aan de verplichting voor periodieke training en scholing, zoals: Mobiliteit Melkvee, de opfriscursus KlauwSignalen, Periodieke educatie dierenwelzijn en diergezondheid en Stressvrij omgaan met vee. Bij Cow Signals zijn in Nederland 5 Experts werkzaam, 31 Masters (trainers) en 39 adviseurs.

Joep Driessen is erg enthousiast dat in het certificatieschema Melkvee kennis en training over dierenwelzijn en diergezondheid zijn opgenomen. Dat geeft een positief effect op de ruim 800 Nederlandse melkveebedrijven die voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof. Tijdens het gesprek met Joep komt zijn motto regelmatig naar voren met betrekking tot welzijn, resultaat en duurzaamheid in de melkveehouderij: “Happy cows, Happy farmers, Happy planet”. Het is de samenvattende claim voor een melkveehouder, die inhoudt dat wanneer hij dit toepast in zijn bedrijfsmanagement, het voor hem op verschillende manieren voordeel kan opleveren.

Joep zegt daarover: “Een melkveehouder heeft best veel mogelijkheden om het welzijn te verhogen van zijn koeien en de levensduur ervan te verlengen. Hij creëert daarmee tevens ook veel kansen om zijn bedrijfsresultaat te verbeteren, én zijn bedrijf te verduurzamen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is aandacht voor klauwgezondheid.” Hij legt uit: “Gezonde koeien geven gemiddeld in Nederland zo’n 1,2 liter melk per kilogram voer. Bij koeien die kreupel zijn door klauwproblemen daalt dat naar 1 liter melk per kilo voer.

Dat kost dan inderdaad ‘klauwen met geld’ en is een investering voor een klauwbekapcursus snel terugverdiend. Dat is dus goed voor de koe én goed voor de boer.” Hij vult aan: “De online training van KlauwSignalen is de basis voor het theoriedeel van onze cursus. Een betere klauwgezondheid begint bij preventie, KlauwSignalen geeft de melkveehouder een betere kijk op klauwen.”

 

Methaanreductie door welzijn

Een ander voorbeeld is dat door welzijnsverbetering en levensduurverlenging van de koe er volgens Joep in de veehouderij bij een verbeterde voerbenutting een methaanreductie mogelijk is van bijna 30%. Joep hierover: “Recent onderzoek, uitgevoerd door Tjeu van Duijfhuizen van HAS Den Bosch geeft aan dat dit het geval is. Door veel aandacht te besteden aan een optimale afkalfleeftijd van het melkvee en veel aandacht voor het welzijn en de gezondheid gedurende de hele levensduur van de melkkoe, is een dergelijke reductie te realiseren. Oudere koeien benutten voer namelijk beter.

.

Figuur 1: Melkproductie per afkalfleeftijd (Van Laar e.a., 2004, Van Straalen, 2006)

Deze senioren hebben minder last van kreupelheid, uierontsteking of andere ongemakken, waardoor de koeien meer melk produceren met minder voer. Ook groeien oudere koeien niet meer, waardoor deze al het opgenomen voer besteden aan de melkproductie. De voerefficiëntie kan hierdoor stijgen van 1,2 (het gemiddelde in Nederland) naar 1,5. Daarbij bleek uit dit onderzoek door verhoging van de levensduur er een methaanreductie van 28,23% werd bereikt. De kennisontwikkeling past ook bij het criterium om komende jaren de levensduur van het melkvee te verhogen.”

Cursusaanbod On the way to PlanetProof

Op onderstaand kaartje staan enkele cursussen met vaste locatie weergegeven. De overige erkende cursussen worden op verscheidene locaties gegeven en staan niet weergegeven op het kaartje.

Informatie educatie

Bekijk het gehele erkende cursusaanbod klauwgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid van On the way to PlanetProof.

Periodieke educatie dierenwelzijn en diergezondheid (criterium 4.12)

  • Korte dagdeel bijeenkomsten over het welzijn en de gezondheid van melkvee, zoals een studieavond in studieclubverband of georganiseerd door de dierenartsenpraktijk, hebben een geldigheid van 1 jaar. Duur: minimaal een dagdeel (3 uur).
  • Uitgebreidere cursussen zijn, mits erkend door SMK, 5 jaar geldig en worden aantoonbaar verzorgd door ervaren deskundigen op gebied van welzijn en gezondheid van melkvee. Duur: een theoretische training van minimaal 3 uur aangevuld met minimaal 3 uur voor praktijkvoorbeelden.

Opfriscursus klauwbekappen (criterium 4.6)

  • Ondernemers/medewerkers, die zelf bekappen, wordt gevraagd een erkende opfriscursus te volgen. (Dit is niet verplicht als men korter dan 5 jaar geleden een klauwbekapcursus heeft gevolgd of als een gecertificeerde klauwbekapper minimaal jaarlijks komt bekappen.). De cursus bestaat uit een dagdeel theorie met een focus op preventie van klauwproblemen en een praktijkdeel.

Een actueel cursusaanbod van erkende cursussen staat op de website van On the way to PlanetProof.

Voor vragen kunt u contact opnemen met SMK, Herman Docters van Leeuwen of Annika de Ridder (070 358 63 00, smk@smk.nl).