Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Teelt Technische Werkgroep (TTW)

De Teelt Technische Werkgroep (TTW) is hét aanspreekpunt voor gecertificeerde telers van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten. Iedere sector is hierin vertegenwoordigd. De TTW toetst alle voorstellen voor wijzigingen in het schema op de haalbaarheid in de praktijk. Daarnaast formuleert de werkgroep op basis van hun expertise of afstemming een advies voor het SMK College van Deskundigen Plantaardig. Dat gebeurt bij een herziening van het schema, maar dat kan ook bij tussentijds voorgestelde Aanvullende Besluiten.

College van Deskundigen Plantaardig

Het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het SMK College van Deskundigen Plantaardig. Dit College bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden en wetenschap uit plantaardige sectoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het actueel houden van de criteria uit de certificatieschema’s.

Lees meer

Vertegenwoordiging

De TTW bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse teeltsectoren, verbonden aan verschillende brancheorganisaties. De werkgroepsleden zijn dankzij hun teelt-technische kennis en een breed netwerk in de betreffende sector belangrijk voor de ontwikkeling van On the way to PlanetProof.

Jolanda Nooijen, vollegrondsgroenten

namens LTO (akkerbouw & vollegrondsgroenten)

jolanda@complimentbv.nl

 

Marco Hanemaaijer, glasgroente

namens GroentenFruit Huis

m.hanemaaijer@harvesthouse.nl

Albert Wielink, cellenteelten

namens GroentenFruit Huis

a.wielink@thegreenery.com

Maartje Vullings-Beem, fruit

namens GroentenFruit Huis

m.vullings@fruitmasters.nl

Kyra Broeders, bedekte sierteelt

namens Glastuinbouw Nederland

kbroeders@glastuinbouwnederland.nl

Elaine Vlaming, bloembollen en bolbloemen

namens KAVB

vlaming@kavb.nl

Yvon van Nieuwenhuijzen, aardappelen

namens NAO

y.vannieuwenhuijzen@potatonext.com

André Tange, industriegroenten

namens GroentenFruit Huis

a.tange@tvdeschakel.nl

Joost van den Oever, boomkwekerij

namens LTO (bomen, vaste planten en zomerbloemen)

j.vdoever@mvandenoever.nl

Input leveren

Telers die On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn kunnen met hun teelt-technische vragen en opmerkingen over het schema bij de TTW terecht. Als u bijvoorbeeld knelpunten of verbeterpunten tegenkomt, gerelateerd aan de teelt, dan worden deze zo spoedig mogelijk behandeld. Neem hiervoor contact op met een van de TTW-leden.