Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Stappenplan melk

Voor de certificatie van melk is er een stappenplan. Bekijk de stappen en kom erachter wat u moet doen om uw melk te laten certificeren met On the way to PlanetProof. 

Let op: deelname aan On the way to PlanetProof is vaak alleen relevant als er vraag is vanuit de afnemende zuivelketen.

Tip: houd tijdens het doorlopen van het stappenplan de certificatiepagina open.

Algemene voorwaarden

Naast de eisen uit het certificatieschema, is het verplicht om aan de algemene voorwaarden van SMK te voldoen.

Bekijk voorwaarden
Stap 1 - Voldoe ik aan de verplichte eisen?

Ga na of u aan de eisen uit het schema voldoet. Gebruik hiervoor bedrijfsgegevens vanuit de KringloopWijzer, KoeData, KalfOK en de huidige stalinrichting.

Stap 2 - Beantwoord de volgende vragen:
  • Voldoe ik aan alle basiseisen?
  • Voldoe ik op tenminste één van de thema’s aan het topniveau?
  • Voldoet u nog niet aan alle basiseisen en tenminste één topniveau? Zorg daar alsnog voor met aanvullende of corrigerende maatregelen. Tijdens de intake controle en vervolginspecties moeten alle onderdelen voldoen.
Stap 3 - Aanmelden via zuivelketen

Melkveehouders kunnen zich aanmelden via de zuivelketen waaraan u levert. De zuivelketen heeft afspraken met een certificatie-instelling die de inspecties uitvoert.

Via een machtiging geeft u als melkveehouder toestemming om jaarlijks de belangrijkste data (KringloopWijzer data, gegevens diergezondheid) in te laten zien. Daarmee kan op een groot aantal eisen worden getoetst of uw bedrijf aan de eisen voldoet.

Verder wordt via controles op het melkveebedrijf getoetst. Zorg er tijdens de inspectie voor dat alle – indien van toepassing – registraties op orde zijn.

Stap 4 - Deelnemer

Blijkt uit de inspectie dat u aan alle eisen voldoet? Gefeliciteerd! U bent nu officieel deelnemer aan On the way to PlanetProof.

Stap 5 - Blijf alert

Indien u na de eerste toetsing en intakecontroles deelnemer bent geworden, vinden er periodiek controles plaats om te bevestigen dat u aan de eisen blijft voldoen. Indien er op enig moment niet meer aan de eisen voldaan kan worden, meldt dit dan z.s.m. aan de certificaathouder.

Blijf alert en stel uzelf de vraag: “Welke mogelijkheden zie ik om verder te verduurzamen, zodat ik een volgende stap ‘On the way to PlanetProof’ kan maken?”