Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Stappenplan melk

Voor de certificatie van melk is er een stappenplan. Bekijk de stappen en kom erachter wat u moet doen om uw melk te laten certificeren met On the way to PlanetProof. 

Let op: aanmelding voor On the way to PlanetProof melk gaat via de zuivelketen waaraan u levert. 

Tip: houd tijdens het doorlopen van het stappenplan de certificatiepagina open.

Algemene voorwaarden

Naast de eisen uit het certificatieschema, is het verplicht om aan de algemene voorwaarden van SMK te voldoen.

Bekijk voorwaarden
Stap 1 - Voldoe ik aan de verplichte eisen?

Ga na of u aan de eisen uit het certificatieschema voldoet.

Veel van de eisen worden gecontroleerd aan de hand van het gemiddelde van het afgelopen jaar (rollend jaargemiddelde) of van de afgelopen 3 jaar.

Via een machtiging geeft u als melkveehouder toestemming om jaarlijks de belangrijkste data (KringloopWijzer data, gegevens diergezondheid) in te laten zien. Daarmee kan op een groot aantal eisen worden getoetst of uw bedrijf aan de eisen voldoet. Verder wordt via controles op het bedrijf getoetst.

Voldoet u nog niet aan alle eisen? Zorg daar alsnog voor met aanvullende of corrigerende maatregelen.

Stap 2 - Blijf alert

Indien u na de eerste toetsing en intakecontroles deelnemer bent geworden, vinden er periodiek controles plaats om te bevestigen dat u aan de eisen blijft voldoen. Indien er op enig moment niet meer aan de eisen voldaan kan worden, meldt dit dan z.s.m. aan de certificaathouder.

Blijf alert en stel uzelf de vraag: “Welke mogelijkheden zie ik om verder te verduurzamen, zodat ik een volgende stap ‘On the way to PlanetProof’ kan maken?”