Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Aanhoudende groei voor 5-jarige On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 1 maart 2023

Het keurmerk On the way to PlanetProof is vandaag 5 jaar. In die tijd is het aandeel van het keurmerk in groenten en fruit gegroeid van minder dan 5% naar gemiddeld 55% van de Nederlandse teelt. In belangrijke sectoren zoals fruit, groenteteelt open en bedekt en tafelaardappelen is het areaal onder On the way to PlanetProof zelfs meer dan twee-derde van het totale Nederlandse areaal. Dat betekent dat die sectoren in de landbouw op grote schaal verduurzamen. SMK, de stichting die het keurmerk ontwikkelt en beheert, heeft deze groeicijfers voor de plantaardige producten vandaag bekend gemaakt.

On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen. De standaard kent een integrale aanpak, waarbij er eisen worden gesteld aan verduurzaming op 8 thema’s. Het topkeurmerk1 is voor verschillende sectoren beschikbaar: akkerbouw, groenten en fruit, sierteelt, eieren, zuivel, bewerkte en verwerkte producten, en handel & retail. Het keurmerk is zowel op nationaal als internationaal niveau actief.

Hectares On the way to PlanetProof

Het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof is in 2022 met 6% gestegen naar 57.415 hectare. Opnieuw was de groei van het areaal het grootst voor groenten en fruit. De sterkste toename (21%) vond plaats in de bedekte sierteelt, terwijl het sierteeltareaal open teelt (vooral bloembollen) juist afnam (-3%) door de beperkte marktvraag naar gecertificeerde producten in deze sector.

Klik hier om de grafiek groter te openen.

Klik hier om de tabel groter te openen.

Klik hier om de grafiek groter te openen.

Groei keurmerkhouders

Per 31 december 2022 zijn er 2.100 keurmerkhouders die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof plantaardige producten, waarvan 190 handelsbedrijven en 2 supermarktketens. De supermarkten zijn gecertificeerd om onverpakte On the way to PlanetProof producten te kunnen verkopen. In totaal betekent dit een groei van het aantal keurmerkhouders met 6% ten opzichte van 2021.

Daarnaast zijn er nog 26 bedrijven gecertificeerd voor de be- en verwerking van plantaardige producten. Dit is een stijging van 37% ten opzichte van 2021

Klik hier om de tabel groter te openen.

Aandeel On the way to PlanetProof van Nederlands areaal AGF en sierteelt

Het On the way to PlanetProof areaal tafelaardappelen bedraagt 66% van het totale Nederlandse areaal, voor groenten en kruiden open teelt is dat 68% en voor fruit 47%. Voor alle sectoren is het aandeel gestegen.

Klik hier om de grafiek groter te openen.

Zuivel en eieren

On the way to PlanetProof is eveneens het integrale duurzaamheidskeurmerk voor zuivel en eieren. SMK kan nu nog niet berichten welke groei deze sectoren hebben doorgemaakt en komt daar op een later moment mee naar buiten.

Ambitie

Met On the way to PlanetProof werken keurmerkhouders aan de duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord en de wereldwijde Sustainable Development Goals op het gebied van productie en consumptie, water en bodem, landschap en biodiversiteit.

Wat hebben we al bereikt tot nu toe?*

*gebaseerd op het aantal uitgegeven certificaten in 2022.

 

Meer informatie