Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Koecomfort in On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 19 december 2022

SMK (Stichting Milieukeur) maakt de aanvullende dierenwelzijnsmaatregelen bekend voor On the way to PlanetProof die zijn gericht op koecomfort. In oktober was er een openbare hoorzitting waar belangstellenden konden reageren op het voorstel. Het College van Deskundigen heeft vervolgens de aanvullende criteria met een aantal aanpassingen vastgesteld. De eisen gaan in op 1 januari 2023, en worden in stappen ingevoerd.

Grotere impact

Het College van Deskundigen maakt de afweging tussen de ambitie en haalbaarheid van de eisen van het keurmerk. Het uitgangspunt hierbij is dat een grote groep melkveehouders gestimuleerd wordt om ambitieuze stappen te blijven zetten, die vanuit de markt en maatschappij gewenst zijn. Door de criteria in stappen in de tijd, en zo nodig bij nieuwbouw, in te voeren blijft het keurmerk niet beperkt tot melkveehouders die al een stal hebben die aan alle gewenste maatregelen voldoet. Door deze werkwijze verwacht SMK een grotere impact voor het welzijn van melkvee te kunnen realiseren.

Gezondheid en comfort

De nieuwe eisen borgen de belangrijkste aspecten van koecomfort, zoals comfortabele ligbedden en loopvloeren met grip. Daarnaast blijft On the way to PlanetProof onderscheidend door diergezondheid te meten en een duidelijke ondergrens te stellen. Ook garandeert On the way to PlanetProof dat de levensduur van melkkoeien in stappen langer wordt. Voor het welbevinden van een koe is zowel gezondheid als comfort belangrijk.

Overzicht aanvullende criteria en overgangstermijnen

Melkveehouders moeten aan de basisnormen van alle eisen voldoen. In onderstaand overzicht is samengevat welke maatregelen wanneer ingaan.

Basisnormen waarvoor een overgangstermijn geldt van 2 jaar (en gerealiseerd moeten zijn per 1-1-2025).

 • Zachte ligplekken melkvee
 • Uitsluiten te smalle ligboxen en korte ligbedden
 • Loopvloer uitgevoerd met profiel
 • Voorzieningen ter voorkoming van hittestress
 • Uitsluiten stallen zonder daglicht
 • Randvoorwaarden aan huisvesting van kalveren in eenlingboxen
 • Randvoorwaarden aan huisvesting van jongvee in strohokken
 • Uitsluiten afkalfstallen met ligboxen

De basisnormen waarvoor een overgangstermijn geldt van 5 jaar (en gerealiseerd moeten zijn per 1-1-2028).

 • Zachte ligplekken jongvee
 • Minimaal 10% daglicht in de stal
 • Afkalfstal met voorzieningen
 • Ziekenstal met voorzieningen
 • Randvoorwaarden aan drinkwatervoorzieningen

Criteria met een overgangstermijn van 15 jaar (per 1-1-2038) of die gelden voor nieuwbouw en aanbouw:

 • Bredere en/of langere ligboxen voor melkkoeien
 • Loopruimte achter het voerhek
 • Loopruimte tussen de ligboxen inclusief vluchtmogelijkheden (geen doodlopende paden)
 • Minimaal 20% daglicht in de stal
 • Stalvolume
 • Randvoorwaarden aan huisvesting van jongvee in ligboxen
 • Minimaal aantal vreetplekken en afmetingen voerhek

De volledige uitwerking van de dierenwelzijnscriteria zijn opgenomen in het certificatieschema.

Implementatie

De nieuwe eisen worden in 3 termijnen ingevoerd:

 • Op korte termijn (met 2 jaar overgangstermijn)
 • Op middellange termijn (5 jaar overgangstermijn)
 • Op lange termijn (15 jaar overgangstermijn) óf eerder in het geval van nieuwbouw of aanbouw.

Voor de korte termijn ligt de focus op:

 • Voldoende ruime en zachte ligplekken voor het melkvee. Minimale ligboxafmetingen borgen dat het dier voldoende ruimte heeft in liggende positie. Een zachte bedding geeft meer comfort tijdens de gemiddeld 12 uur per dag dat een koe herkauwd.
 • Loopvloeren die de dieren voldoende grip geven, dit verkleint het risico op klauw- en beenproblemen.
 • Het voorkomen van hittestress in de stal. Hittestress heeft invloed op de activiteit en gezondheid van koeien. De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van warmte-instraling (dakisolatie, licht gekleurd dak, nat houden dak) en klimaatbeheersing in de stal (ventilatie, verneveling).
 • Huisvesting van kalveren tot 4 maanden. Voldoende ruimte en groepshuisvesting stimuleren natuurlijk gedrag van het dier.

Een overzicht van alle koecomfort-criteria die gaan gelden staat in het blauwe blok hierboven.

Verder wordt vanaf 2023 weidegang van jongvee tot 2 jaar geïmplementeerd. Melkveehouders kiezen voor een bepaalde beweidingsstrategie waarmee het overgrote deel van deze jonge dieren ruim 100 dagen weidegang krijgt. Dit helpt om het jongvee te leren grazen, is goed voor de ontwikkeling van jonge dieren en draagt bij aan dierenwelzijn.

 

Meer informatie

Het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk M2.1 is gepubliceerd op de website. Hierin zijn ook de aanvullende besluiten tot en met december 2022 verwerkt. Verder is de rekentool voor natuur en landschap bijgewerkt met de aangepaste BBM-pakketten die in 2023 gaan gelden.

Lees alles over het certificatieproces op de website onder het menu ‘certificeren’.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van On the way to PlanetProof, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor vragen kunt u contact opnemen met Herman Docters van Leeuwen of Annika de Ridder (070 358 63 00, smk@smk.nl).