Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Actualisatie certificatieschema Plantaardige Producten

Gepubliceerd op: 15 december 2023

Het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten (versie PP.5) is op een aantal punten geactualiseerd. Dit betreft onder andere aangepaste risicostoffenlijsten en nieuwe stikstofemissienormen. Daarnaast zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht om eisen te verduidelijken. Het geactualiseerde schema is geldig vanaf 1 januari 2024.   

Wettelijke toelatingen actieve stoffen

Jaarlijks worden de risicostoffenlijsten gewijzigd op basis van wettelijke toelatingen en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Er zijn dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar dit leidt niet tot grote verschillen ten opzichte van vorig jaar. De wijzigingen in Lijst I en II (Bijlage 2c) en de Groene middelen, laag-risicostoffenlijst (Bijlage 2b) zijn geel gemarkeerd.   

Stikstofemissienormen voor bedekte teelt

Het College van Deskundigen heeft de nieuwe stikstofemissienormen voor substraatteelten voor de periode 2024-2026 vastgesteld voor On the way to PlanetProof bedekte teelt. Deze normen, die van toepassing zijn op eis 6.18, staan in Bijlage 7.  

Registratie watergift

Om de administratieve lasten te beperken, is de registratie van de watergift per perceel komen te vervallen (6.7) en is de registratieperiode gewijzigd van wekelijks naar maandelijks. Dat geeft een onderneming meer vrijheid om het registratieproces in te richten. Het blijft vereist om de totale watergift voor het gecertificeerde gewas te registreren en dit moet geloofwaardig kunnen worden onderbouwd.  

Eisen vanaf 2024

In het schema stonden al een aantal eisen vermeld, met ingangsdatum 1 januari 2024. Deze ingangsdatum is uit het schema verwijderd, omdat die eisen geldig zijn in 2024. Het gaat om de volgende eisen: 

  • 1.1: Registratie ten behoeve van berekening broeikasgasemissie voor open teelten 
  • 1.2: Berekening broeikasgasemissie voor open teelten 
  • 3.2: Overzichtskaart (6.2B is komen te vervallen en 6.2A is nu 6.2) 
  • 3.4: Behoud van biodiversiteits- en natuurelementen  
  • 3.5: Afscherming assimilatiebelichting  

Tekstuele wijzigingen 

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om eisen te verduidelijken, zonder dat hierdoor de inhoud van de eisen is veranderd. Deze tekstuele aanpassingen zijn grijs gemarkeerd in het schema 

 

Meer informatie: