Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

SMK organiseert hoorzitting over herziening eisen voor On the way to PlanetProof Melk

Gepubliceerd op: 21 september 2021

Met ingang van 1 januari 2022 worden de eisen voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk aangepast. Daartoe heeft het College van Deskundigen Dierlijk van SMK besloten. De hoorzitting vindt plaats op donderdagmiddag 4 november. Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept-certificatieschema. De input van deze inspraakronde weegt mee bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

De hoofdlijnen van de herziening zijn bekend. Komende weken maakt SMK een meer gedetailleerde uitwerking van de voorstellen. Ook tussentijdse besluiten en praktijkervaringen van de afgelopen drie jaar worden verwerkt. Daarnaast wordt door analyse van de prestaties van de deelnemers de onderbouwing vormgegeven.

Hoofdlijnen herziening criteria dierenwelzijn en diergezondheid

  • De inzet blijft op het meten van de effecten van huisvesting en management op de gezondheid en welzijn van de koeien en kalveren, via prestatiescores. Voorgesteld wordt om de topscore binnen de diergezondheidsmonitoring te laten vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een aantal stalmaatregelen ontwikkeld.
  • Weidegang wordt ook voor jongvee een eis.
  • In de looptijd van het nieuwe schema wordt een planmatige aanpak van klauw -en uiergezondheid ontwikkeld. Onderzocht wordt op welke wijze monitoring en normering daarin een rol krijgen.

Hoofdlijnen herziening criteria Natuur & Landschap

  • Op het thema Natuur & Landschap wordt voorgesteld om boven op de bestaande ambities 5% extra kruidenrijkgrasland te vereisen.
  • Ook het percentage eiwit voor eigen land wordt verder aangescherpt.
  • Ter ondersteuning van de natuur- en landschapsontwikkeling op de bedrijven wordt een bedrijfsnatuurplan gevraagd (maximaal 5 jaar oud).

Eind 2018 zijn de eerste criteria voor On the way to PlanetProof voor melk gepubliceerd. Tussentijds zijn de ambities voor de thema’s Natuur & Landschap en Diergezondheidsmonitoring verder ingevuld. In stappen is het aantal deelnemers gegroeid naar ruim 700 melkveebedrijven van drie gecertificeerde zuivelketens. Een aantal grote zuivelmerken en diverse huismerken zijn met deze melkstroom duurzamer geworden.

Uit monitoringsgegevens blijkt dat deelnemers gemiddeld op alle criteria beter scoren dan de landelijke gemiddelden. Het gaat bij On the way to PlanetProof om integrale verduurzaming. Dat betekent dat er op meerdere onderdelen tegelijkertijd eisen worden gesteld. De combinatie van criteria staan voor een streng totaalpakket aan eisen.

Gepland is om het nieuwe certificatieschema op 1 januari 2022 in te laten gaan. Er geldt een overgangstermijn van minimaal 1 jaar. De deelnemers worden in het voorjaar van 2022 getoetst op de huidige criteria. In het voorjaar van 2023 wordt getoetst op de nieuwe criteria en normen. Bij een deel van de wijzigingen zal een langere overgangstermijn gelden.

Aanmelding en concept certificatieschema

Aanmelden kan tot vrijdag 29 oktober. Gebruik daarvoor deze link. Na inschrijving wordt de Zoom-link voor de digitale bijeenkomst toegezonden.

Het concept-certificatieschema met de wijzigingen wordt vooraf toegestuurd. Wij verzoeken om zoveel mogelijk vooraf een schriftelijke reactie te sturen. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).