Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

SMK en GroentenFruit Huis continueren samenwerking On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 9 februari 2021

Richard Schouten, directeur GroentenFruit Huis, en Gijs Dröge, directeur SMK, hebben een vernieuwde overeenkomst ondertekend. Hiermee spreken ze hun vertrouwen uit voor een succesvolle voortzetting van de samenwerking. Het belangrijkste doel is consumenten een keuze te bieden voor duurzamer geteelde groenten en fruit. On the way to PlanetProof kan dit als onderscheidend en onafhankelijk keurmerk aantonen in Nederland en Europa.

Onze leden en hun aangesloten telers zijn constant bezig met het verder verduurzamen van de productie van groenten en fruit”, aldus Richard Schouten. “Met het keurmerk On the way to PlanetProof kunnen zij die inspanningen aantonen. Wij zijn verheugd over continuering van de samenwerking met SMK waardoor we onze leden en hun telers een collectief voordeel kunnen bieden en faciliteren bij de certificering. Met ondersteuning van SMK. Daarnaast zullen we als ambassadeur optreden voor On the way to PlanetProof, in binnen- en buitenland, met als doel de internationale afzet van de Nederlandse producten met het keurmerk te stimuleren.” Ook pakt GroentenFruit Huis een actieve rol om de knelpunten en de belangen van de telers bij het tot stand komen van het schema te laten meewegen.

 

Door de intensieve en prettige samenwerking met GroentenFruit Huis is het mogelijk geweest om de enorme groei van het aantal gecertificeerde bedrijven en het teeltareaal in de afgelopen jaren te realiseren”, aldus Gijs Dröge. “Uiteindelijk plukt de Nederlandse consument hier de vruchten van. Die heeft nu in bijna alle supermarkten de keuze uit een groot assortiment duurzamer geteelde groenten en fruit. Wij zijn natuurlijk blij dat de samenwerking met GroentenFruit Huis wordt voortgezet. De komende tijd gaan we ons gezamenlijk inzetten voor het vergroten van de naamsbekendheid van On the way to PlanetProof, het verdienmodel van boeren en telers en de internationale uitrol van het keurmerk. Dit is van groot belang voor de Nederlandse producenten die voor een groot deel voor de export produceren.”

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, bewerken en verwerken, verpakken en opslag en overslag van groenten en fruit.

SMK (Stichting Milieukeur) richt zich op het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante criteria om zo duurzamer produceren en consumeren mogelijk te maken. SMK onderscheidt zich door een multi-stakeholder aanpak: criteria ontwikkelen en toetsen in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, wetenschappers, overheid en maatschappelijke organisaties. Zo creëert SMK als onafhankelijke non-profit organisatie niet alleen draagvlak, maar ook tastbare verduurzaming in sectoren variërend van energie tot akkerbouw.

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk topkeurmerk. Dat bewijst (‘Proof’) dat een product duurzamer is. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Dat is beter voor natuur, én klimaat, én dier. Het is een ontwikkeling van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’).