Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Op weg naar duurzamere landbouw bij Boerderij van de Toekomst

Gepubliceerd op: 26 juli 2023

SMK was onlangs met het College van Deskundigen Plantaardig voor een vergadering en excursie te gast bij Boerderij van de Toekomst. Hier gaf Wijnand Sukkel, collegelid en onderzoeker van Wageningen University & Research (WUR), een rondleiding. Het College Plantaardig houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van de eisen voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten. 

Ambitieuze doelstellingen 

Boerderij van de Toekomst is een project van WUR en zoekt naar haalbare oplossingen voor de duurzaamheidsuitdagingen waar de landbouw voor staat. Dit wordt getest op hun proeflocatie in Lelystad, waar ruimte is voor 25 hectare akkerbouw. Het ultieme doel is circulaire landbouw waarbij grondstoffen hergebruikt worden, oftewel produceren met een gesloten kringloop. Een manier van telen die zoveel mogelijk in verhouding staat tot de draagkracht van de aarde. 

Wisselende teeltstroken

Wijnand neemt het College mee naar de akkers en vertelt over de ontwikkeling van strokenteelt als voorbeeld voor een duurzaam teeltsysteem. Hij wijst naar de verschillende stroken: een rij aardappels, dan een rij veldbonen en daarnaast een rij uien. Er staan in zo’n veld tot acht verschillende gewassen wisselend naast elkaar. Deze afwisseling van gewassen zorgt ervoor dat biodiversiteit, een gezond evenwichten van insecten, schimmels en planten, wordt gestimuleerd.

In het midden een strook aardappels, rechts uien en links veldbonen.

Dit wordt uitgelegd aan de hand van een strook waar aardappels geplant staan tussen twee andere stroken: veldbonen en uien. Als de aardappelstrook in het midden bijvoorbeeld aangetast wordt door een plaag, hoef je alleen het gewas op deze strook te bestrijden en komen de onschadelijke dieren en nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes (die het gewas niet aantasten maar wel schadelijke insecten op een natuurlijke wijze bestrijden), van de strook ernaast weer terug tussen de aardappels. 

Bij een monocultuur, een groot veld met één gewas, wordt bij een aantasting door een plaag het hele veld bestreden, waardoor ook alle onschadelijke dieren en insecten worden gedood. Met strokenteelt zorg je er dus voor dat de biodiversiteit minder verstoord wordt bij een plaag. 

Een gezonde bodem

In de landbouw is een gezonde bodem erg belangrijk; deze gezonde bodem moet ook na het telen nog gezond en vruchtbaar genoeg zijn voor een volgende teelt. Wijnand vertelt hoe ze dit doen bij Boerderij van de Toekomst: “Tussen de gewassen hebben we vaste rijpaden van 3 meter 15 breed. Hierdoor wordt de bodemstructuur waar het gewas op staat niet aangetast. Deze bodem blijft dan namelijk los en kruimelig, omdat er geen zware trekkers overheen rijden. De vaste rijpaden worden met lichte mechanisatie bereden. Als je de bodem niet dicht rijdt, hoef je hier ook niet te ploegen. Dit bespaart werk, fossiele brandstoffen, stikstofuitstoot en houdt het bodemleven in evenwicht.” 

De rondleiding bij Boerderij van de Toekomst en de inzichten van Wijnand Sukkel laten zien dat er veel onderzoek wordt gedaan naar duurzamere landbouwsystemen. Onder andere met strokenteelt en het behoud van een gezonde bodem wordt bewezen dat slimme en milieuvriendelijke oplossingen werken. Een stap in de goede richting, niet alleen voor de boeren van vandaag, maar voor de gezondheid van onze planeet op de lange termijn. SMK neemt de inzichten mee in de verdere ontwikkeling van het certificatieschema On the way to PlanetProof. Hier wordt immers gestreefd naar steeds verdergaande verduurzaming van de landbouw.