Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Groei van On the way to PlanetProof zet door. SMK doet oproep aan sierteelt

Gepubliceerd op: 17 september 2021

Per 1 september is het areaal plantaardige producten volgens de eisen van On the way to PlanetProof met 8%  gegroeid naar 47.103 hectare. Dit in vergelijking tot 1 januari 2021. Het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien bleef met 46.500 hectare vrijwel gelijk. In totaal telt On the way to PlanetProof nu ruim 2.500 deelnemende bedrijven. 

Met het totaal areaal van 94.000 hectare voor plantaardige producten en land voor melkkoeien, geeft dit onafhankelijke topkeurmerk1 een belangrijke impuls aan de verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen. Behalve in Nederland vindt gecertificeerde productie ook plaats in Zuid-Europa, Duitsland en België. Het aantal gecertificeerde bedrijven in de plantaardige sector bedraagt ruim 1.800; daarnaast zijn er 700 deelnemende melkveehouderijen. 

Sterkste stijgers: groenten en sierteelt in kassen

Het On the way to PlanetProof areaal voor groenten, fruit en kruiden geteeld in tuinbouwkassen is met 20% gestegen naar ruim 3.500 hectare. Het aantal bedrijven in die sector met een certificaat steeg met 17% naar 576. 

De sierteelt uit kassen is uitgegroeid tot 290 hectare; een toename van 23% ten opzichte van 1 januari 2021. Het aantal bedrijven groeide met 33%, maar is met 40 nog relatief gering. Verklaring voor deze groei is waarschijnlijk de toename van het aantal gecertificeerde bloemisten voor de Barometer Duurzame Bloemist naar totaal 340 bedrijven. Deze bloemisten moeten voor hun certificaat duurzamere bloemen en planten inkopen. 

Ambitie sierteelt: Tuinbranche Nederland stimuleert On the way to PlanetProof  

Dit jaar publiceerde Tuinbranche Nederland haar rapport Ambitie gewasbescherming  in de sierteelt van de Nederlandse Tuinretail 4.0 2021-2023. Daarin is certificering een van de doelstellingen: “Het algemeen streven van Tuinbranche Nederland is om, in lijn met de Floriculture Sustainability Initiative doelstellingen, samen met de hele sector toe te werken naar 90% gecertificeerd in 2025. Tuinbranche Nederland stimuleert – naast certificering voor MPS en GlobalG.A.P. – On the way to PlanetProof, Productproof en Groenkeur om IPM en verbeterprocessen bij de kweker te bevorderen. Retailorganisaties spannen zich in om klanten transparantie te bieden en naar hen te communiceren over milieucertificering.”, aldus Tuinbranche Nederland. 

On the way to PlanetProof heeft al een aanzienlijke bekendheid bij consumenten opgebouwd. Daarmee kan de sierteelt verkopende sector in Nederland profiteren in hun communicatie over duurzamere producten. SMK roept inkopers van sierteeltproducten dan ook op om – net zoals in supermarkten – zo veel mogelijk te vragen naar On the way to PlanetProof gecertificeerde duurzamere producten. Daarmee kunnen hun klanten ook in deze sector in toenemende mate een duurzamere keuze maken. 

Meer informatie