Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Aanpassing actieve stofnorm vanwege hoge phytophthora infestans druk

Gepubliceerd op: 4 augustus 2021

Als gevolg van de hoge phytophthora infestans druk heeft het SMK College van Deskundigen Plantaardig deze week besloten om de actieve stofnorm voor de teelt van consumptieaardappelen te verhogen. Dit besluit was noodzakelijk, omdat door de natte, warme zomer de aardappelschimmelziekte phytophthora bestreden moet worden om oogsten te redden. Vijf jaar geleden (2016) werd voor het laatst een vergelijkbare maatregel getroffen voor Milieukeur. 

Voordat het College van Deskundigen het besluit nam, zijn er uitgebreide consultaties geweest met externe deskundigen over de mogelijkheden voor aanpak van deze schimmelziekte binnen de eisen van On the way to PlanetProof. Daarbij is er een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de ambitie van het keurmerk en de haalbaarheid van de eisen. Conclusie is dat dit jaar de On the way to PlanetProof norm voor actieve stof gebruik in aardappelen te ambitieus is en negatieve gevolgen zou hebben voor de opbrengst. Dit heeft geleid tot het volgende, tijdelijke, besluit voor verhoging van de actieve stofnorm: 

  • met 3,5 kg per hectare voor teeltduur tot 4 maanden (totaal 8,5 kg/ha) en   
  • met 3,7 kg per hectare bij teeltduur langer dan 4 maanden (totaal 11,2 kg/ha) 

De grote problemen als gevolg van de schimmelziekte tonen dit jaar opnieuw aan hoe belangrijk het is om resistente rassen te telen. SMK wil daar in samenwerking met ketenpartijen nog meer op in gaan zetten. 

 

Calamiteitenregeling gewasbescherming

In het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten zijn er voor gevallen als hoge phytophthora druk, voorzieningen getroffen (Bijlage 2D).  

Indien er zich situaties voordoen waarin de On the way to PlanetProof eisen vergaande negatieve consequenties zouden hebben voor de kwaliteit of opbrengst van de betreffende teelt, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de calamiteitenregeling. Deze regeling geldt indien er door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, hoge ziektedruk, optreden van resistentie, veranderingen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen of het uitbreken van nieuwe ziekten en plagen knelpunten ontstaan met de bovenwettelijke eisen die On the way to PlanetProof stelt aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (toegestane middelen en hoeveelheid actieve stof).

Meer informatie