Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

“Veel impact met beperkte middelen”

Gepubliceerd op: 28 mei 2015
Management team SMK - Samenwerken aan een duurzame toekomst

“SMK is op het gebied van duurzaam ondernemen in staat met een relatief kleine organisatie een groot effect te sorteren. Dat is voor mij de grote waarde van SMK”, zegt Gijs Dröge, de nieuwe directeur van SMK. Hij volgt in juni Regien van der Sijp op en maakte de afgelopen tijd kennis met de organisatie en haar stakeholders.

“Het bijzondere is bovendien dat SMK met haar keurmerken en benchmarks goed luistert naar markt en stakeholders, maar niettemin geheel onafhankelijk opereert. Daarmee is SMK veruit de betrouwbaarste partner voor ondernemingen en sectoren om verduurzaming te helpen verwezenlijken. En juist daarom vind ik het fantastisch om Regien van der Sijp te mogen opvolgen. Ze draagt een perfecte organisatie over, met zeer toegewijde en integere professionals.”

Gijs was hiervoor directeur van Dietz Dröge & van Loo, adviesbureau in corporate communicatie, public affairs en duurzaam beleid. “In de afgelopen jaren heb ik me op vele fronten actief voor duurzaamheid ingezet: voor duurzaam ondernemen in het bijzonder. Ik heb ervaren hoe goede benchmarks en keurmerken een impuls geven aan ondernemers en welke positieve impact deze hebben. Voor ondernemers is het erg prettig een duidelijk en meetbaar doel te stellen: daar kun je inzet en middelen op afstemmen. Minstens zo belangrijk is het zakelijk voordeel bij het behalen van een keurmerk: bijvoorbeeld nieuwe afzetkanalen, lagere productiekosten of fiscale voordelen. Ik wil dit de komende periode nog verder uitdiepen, omdat de zakelijke motivatie voor verduurzaming een grote factor van belang is.” Gijs gaat de komende maanden met zoveel mogelijk partijen kennismaken. En daar blijft het natuurlijk niet bij: “Mijn ambitie is om de kwaliteit van SMK samen met het team en vooral ook alle stakeholders verder uit te bouwen. Op het gebied van duurzaam ondernemen is er nog heel veel potentie en zie ik veel kansen: waar een keurmerk of benchmark impact en draagvlak heeft, en wij met onze kennis en werkwijze het verschil kunnen maken, zijn we graag actief.”

Kennismaken

Voorafgaand aan SMK was Gijs partner in Dietz Dröge & Van Loo, een adviesbureau voor public affairs, communicatie en corporate social responsibility. Gijs werkte onder andere voor Ondernemend Groen, een platform van duurzaam ondernemen van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, de Dutch Green Building Council, het platform Biodiversiteit, het REDD+ Business Initiative en de Europese Commissie (DG Research). Gijs initieerde de start van het consortium voor het opruimen van plastic soup, om te beginnen in de baai van Rio de Janeiro.

Tien jaar daarvoor begon hij Dröge & van Drimmelen, een toonaangevend adviesbureau voor corporate communication en public affairs. Daarvoor deed hij ervaring op als directielid en senior adviseur bij Bikker Communicatie Groep en als adviseur bij Winkelman & van Hessen. Gijs Dröge startte zijn loopbaan in de journalistiek en publiceert nog met enige regelmaat.

Naast zijn werk is Gijs actief met Liberaal Groen, een politieke denktank, en vervult hij diverse bestuurlijke functies. Gijs studeerde bouwkunde aan de TU Delft en volgde enkele managementcursussen in de Verenigde Staten. Hij is lid van het panel van deskundigen van de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken.