Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ingetrokken

Gepubliceerd op: 30 juni 2021

Vanaf 26 juni vervallen vrijwel alle Corona maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Dit betekent dat SMK de hieraan gerelateerde uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ook intrekt.

De generieke uitgangspunten die de Nederlandse overheid heeft opgesteld blijven uiteraard van toepassing, zoals 1,5 meter afstand, handen wassen en bij klachten thuisblijven.

Toelichting voor On the way to PlanetProof, Milieukeur en Barometers (Duurzame Bloemist, Duurzaam Terreinbeheer, Duurzame Groenten en Fruit):

  • de uitzonderingsmaatregelen worden per 1 juli 2021 ingetrokken. Na deze datum geldt dat alle inspecties volgens de gebruikelijke voorwaarden van het certificatieschema worden uitgevoerd, met inbegrip van de fysieke controles.

Toelichting voor duurzame stallen (Maatlat Duurzame Veehouderij – MDV) en duurzame tuinbouwkassen (Groen Label Kas – GLK)

  • de uitzonderingsmaatregelen worden per 1 juli 2021 ingetrokken. Alle bestaande ontwerpcertificaten die zijn verlengd vanwege de gevolgen van het Coronavirus, moeten binnen 4 maanden (= 1 november 2021) na het aflopen van de beperkingen worden omgezet naar een definitief certificaat. De certificatie instellingen regelen met hun klanten dat SMK deze informatie kan doorgeven aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO.

Info en contact