Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

SMK erkend trainingen dierenwelzijn en diergezondheid

Gepubliceerd op: 16 juni 2022

Melkveehouders van het keurmerk On the way to PlanetProof kunnen kiezen uit een ruim aanbod van trainingen en andere vormen van kennisvergaring op het gebied van klauwgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. SMK (Stichting Milieukeur), beheerder van het keurmerk, heeft een lijst met erkende trainingen gepubliceerd, waar melkveehouders gebruik van kunnen maken. De trainingen gaan over klauwverzorging en diergezondheid en dierenwelzijn in meer algemene zin.

Binnen het certificatieschema voor On the way to PlanetProof melk handelen meerdere eisen over diergezondheid en welzijn. Om aan een aantal van deze eisen te voldoen, worden melkveehouders verplicht hun kennis te actualiseren. Naast de verplichte cursus of studieclub diergezondheid en dierenwelzijn, kan de melkveehouder een opfriscursus klauwverzorging volgen als de melkveehouder de klauwverzorging zelf wil blijven doen op het eigen bedrijf.

Klauwgezondheid

Een goede klauwgezondheid is een belangrijk aandachtspunt binnen On the way to PlanetProof. Alle melkkoeien die On the way to PlanetProof melk leveren, moeten minstens 1 keer per jaar worden gezien door een deskundige klauwverzorger. Dit kan een gecertificeerde klauwverzorger, maar ook de melkveehouder zelf zijn op het eigen bedrijf. Om dit laatste te faciliteren zijn er trainingen voor melkveehouders. SMK werkt hierin samen met het Hoofcare Expertise Centre.  Bekijk hier het aanbod van trainingen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

Ook op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn zijn er voor de melkveehouders van On the way to PlanetProof trainingen te volgen. Zo blijven de melkveehouders van het keurmerk op de hoogte van de laatste kennis en kunde op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. Samen met andere melkveehouders wordt ingegaan op de effecten van handelingen op de gezondheid van de koeien. Ook worden er dwarsverbanden gelegd met andere duurzaamheidsthema´s, zoals kruidenrijk grasland en de relatie met diergezondheid. Een veehouder kan een cursus kiezen die goed past bij de eigen nascholingsbehoefte, maar die ook goed aansluit bij de integrale ambities van het keurmerk On the way to PlanetProof en de huidige uitdagingen die er spelen in de duurzamere melkveehouderij.

Lijst met trainingen

SMK heeft meerdere cursussen erkend, en een lijst opgesteld (zie hier). Deze lijst kan met de tijd worden uitgebreid. Alle cursussen worden verzorgd door ervaren professionals en deskundigen op het gebied van klauwgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid. Dierenarts en projectleider On the way to PlanetProof, Tineke Kramer; ´Ik ben heel blij met het brede aanbod van cursussen, allemaal gefocust op het welzijn van de koe en vaak met een integrale insteek. Hiermee blijft de On the way to PlanetProof veehouder voorop lopen. Het ondersteunt in de uitdagingen waar men toch al mee te maken heeft. Denk aan stikstof, natuurinclusiviteit of dierenwelzijn hoog houden in een duurzamere veehouderij.´