Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

SMK partner in het Droomfondsproject ‘Rotterdam de boer op!’

Gepubliceerd op: 26 februari 2021

SMK stroopt de mouwen op om samen met een coalitie van 18 partners de droom ‘Rotterdam de boer op!’ te realiseren. Het is de start van een grote omwenteling op het Rotterdamse platteland en in de stad.

Er wordt veel gesproken over de noodzaak van natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Deze partners gaan het doen: meer bloemen, grutto’s, veldleeuweriken, bijen en vlinders op het platteland in de regio Rotterdam, (h)eerlijk regionaal geproduceerd eten voor Rotterdammers en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren.

Dat vinden de samenwerkende partijen bestaande uit boeren, ketenpartijen, retailers, financiële instellingen, kennisinstituten en ondernemers. De Nationale Postcode Loterij kent vijf miljoen toe om een start te maken met deze gezamenlijke droom. Natuurmonumenten is de initiatiefnemer en trekker van de droom ‘Rotterdam de boer op!’.

Herman Docters van Leeuwen, programmamanager agroketens: “Rondom Rotterdam (inzoomen op het kaartje) zijn nu al enkele tientallen boeren die voldoen aan het keurmerk  On the way to PlanetProof. Zij produceren duurzamere aardappelen, groenten, kruiden, fruit en melk. Als Rotterdammer zou ik het mooi vinden als ik die producten van lokale duurzamere  bedrijven ook kan kopen in de stad.

Vanuit onze grote kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming van landbouwproductie wil SMK graag bijdragen. We willen ervoor zorgen dat elke Rotterdammer de boer om de hoek direct kan waarderen voor zijn zorg voor natuur en landschap met de aankoop van duurzamere lokale producten. Verbinden van de boer met de consument is een basisvoorwaarde om de inspanningen van de boer voor natuur en landschap tot waarde te brengen.”

Websites

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij is Natuurmonumenten samen met de 18 partners een stap dichterbij het realiseren van spectaculair meer boerenlandnatuur rondom Rotterdam. Het Droomfondsproject ‘Rotterdam de boer op!’ bestaat uit een unieke, onorthodoxe en veelzijdige coalitie van in totaal 19 Droompartners, allemaal daadkrachtige doeners! Van lokale boeren uit de regio, grote ketenpartijen, (online) supermarkten en innovatieve ondernemers.