Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Publicatie certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody

Gepubliceerd op: 10 november 2021

SMK publiceert het certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody versie CoC.1. De Colleges van Deskundigen Dierlijk en Plantaardig stelden de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting. Het certificatieschema is geldig vanaf 1 januari 2022.

Het huidige Milieukeur schema voor Bewerkte en Verwerkte Producten is van toepassing op bedrijven in de keten die een bewerking en/of verwerking van het gecertificeerde product uitvoeren. Tijdens de herziening is dit schema omgevormd naar een On the way to PlanetProof Chain of Custody schema. Dit is van toepassing op alle schakels ná de primaire productie en staat voor de verantwoordelijkheid (custody) van alle ketenschakels (chain). Deze nieuwe naam past bij de verschillende bedrijfstakken en is daarmee gericht op drie scopes:

 • Handel business to business
 • Verkoop aan consumenten (retail)
 • Bewerkte en verwerkte producten

Download het Chain of Custody schema

De huidige criteria die gelden voor Handel (business to business) en Retail (verkoop aan consumenten) zijn nu nog opgenomen in de verschillende On the way to PlanetProof schema’s, maar deze zijn na de herziening geclusterd in het Chain of Custody schema.

Verschillende effecten

Het effect van de nieuwe indeling verschilt per bedrijfstak. Klik op onderstaande onderwerpen voor informatie over wat per bedrijfstak van toepassing is.

Voor handelaren en bijkopende telers/pluimveehouders

Bekijken

Retail

Bekijken

Bewerkers en verwerkers

Bekijken

Ingang en overgangstermijn

Per 1 januari 2022 moeten nieuwe keurmerkhouders voldoen aan het certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody

Voor bestaande keurmerkhouders geldt een overgangstermijn van 1 jaar voor:

 • Hoofdstuk 3 (bewerkte en verwerkte producten)
 • Hoofdstuk 4 (verpakkingseisen)

Er is géén overgangstermijn voor:

 • Hoofdstuk 1 (segregatie van gecertificeerd product)
 • Hoofdstuk 2 (communicatie-eisen)
 • Hoofdstuk 6 (aanvullende eisen voor zuivelverwerkers)

Meer informatie

 • Over On the way to PlanetProof voor Handel en retail: Els Lindeboom, 070-358 63 00, elindeboom@smk.nl 
 • Over On the way to PlanetProof voor Bewerkte en verwerkte producten: Annika de Ridder, 070-358 63 00, aderidder@smk.nl  

Handelaren en telers en pluimveehouders die On the way to PlanetProof producten bijkopen

Effecten

 • Handelaren krijgen met één schema te maken. Op het certificaat verandert de schemanaam naar On the way to PlanetProof Chain of Custody.
 • Primaire producenten (telers en pluimveehouders) die bijkopen krijgen met twee schema’s te maken: voor de productie het primaire producten schema en voor de bijkoop het Chain of Custody schema. Er worden geen dubbele tarieven voor de jaarlijkse afdracht berekend.
 • De inspectiefrequentie blijft gelijk en betreft:
  • het houden van een jaarlijkse inspectie, of
  • bij bijkopende pluimveehouders gelijk aan de inspectiefrequentie van het schema On the way to PlanetProof voor Eieren.
 • Bij de eerstvolgende inspectie in 2022 vindt de certificatie plaats aan de hand van het Chain of Custody schema.
 • Inhoudelijk blijven de huidige eisen die gelden voor in- en verkoop onveranderd.
 • Indien u ook product verpakt gelden de verpakkingseisen. Deze zijn aangepast. Zie alinea over de verpakkingseisen.

Verpakkingseisen

 • In het nieuwe certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody wordt aangesloten bij de recyclecheck die het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft ontwikkeld. De uitkomst van de recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is gelijk aan de lijst in het bestaande schema van materialen die niet gecombineerd mogen worden. De wijziging betreft dus het instrument; de recyclechecks maken de eisen toegankelijker voor gebruikers.
 • Er zijn 3 nieuwe eisen bijgekomen:
  • Criterium 4.2: de verpakking van On the way to PlanetProof producten moet functioneel zijn. Dit om onnodige verpakkingen te voorkomen.
  • Criterium 4.3: naast een recyclecheck voor kunststof verpakkingen, zijn er ook recyclechecks voor glas, papier en kartonnen verpakkingen. In het nieuwe schema moet ook voor deze verpakkingsmaterialen de recyclecheck worden ingevuld. Er worden nog geen eisen gesteld aan de uitkomst (= hoe goed is de verpakking recyclebaar).
  • Criterium 4.6: in PET verpakkingen moet stapsgewijs gerecycled materiaal gebruikt gaan worden.
 • Certificaathouders moeten deze nieuwe eisen toepassen op alle door hen gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit vraagt de nodige tijd, daarom geldt voor alle verpakkingseisen een overgangstermijn van 1 jaar voor bestaande certificaathouders.

Effecten voor retail

 • Retailers krijgen te maken met één schema. Op het certificaat verandert de schemanaam naar On the way to PlanetProof Chain of Custody.
 • Bij de eerstvolgende inspectie in 2022 vindt de certificatie plaats aan de hand van het Chain of Custody schema.
 • Inhoudelijk veranderen de eisen die gelden voor in- en verkoop nauwelijks.
 • De inspectiefrequentie blijft gelijk (een jaarlijkse inspectie).

 

Bewerkers en verwerkers

Effecten

Voor de huidige certificaathouders van Bewerkte en Verwerkte Producten geldt dat de schemanaam verandert en dat er enkele nieuwe eisen bijkomen:

 • Nieuw criterium 3.5 om grondstoffen/producten die niet met On the way to PlanetProof certificaat gekocht kunnen worden, toch duurzamer in te kunnen kopen, met alternatieve certificaten, zoals Beter Leven voor vlees of ASC voor vis.
 • Nieuw criterium 3.14 en 3.22 over de aankoop van groene elektriciteit.
 • Nieuwe criterium 3.20 zodat grotere bedrijven (>10 fte) de directe CO2-uitstoot van hun activiteiten gaan monitoren.
 • Nieuwe criteria 3.30 en 3.31 voor tegengaan van voedselverspilling. SMK wil samen met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV) informatie geven aan de certificaathouders over hoe monitoring van voedselverspilling is in te richten, welke hulp vanuit de stichting STV geboden kan worden en welke tools beschikbaar zijn om te gebruiken.

Het invoeren van deze maatregelen vraagt de nodige tijd, daarom geldt voor alle eisen voor Bewerkte en Verwerkte Producten (hoofdstuk 3) een overgangstermijn van 1 jaar voor bestaande certificaathouders.

Verpakkingseisen

Indien u ook product verpakt gelden de verpakkingseisen. Deze zijn als volgt aangepast:

 • In het certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody wordt nu aangesloten bij de recyclecheck die het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft ontwikkeld. De uitkomst van de recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is gelijk aan de lijst in het bestaande schema van materialen die niet gecombineerd mogen worden. De wijziging betreft dus het instrument; de recyclechecks maken de eisen toegankelijker voor gebruikers.
 • Er zijn 3 nieuwe eisen bijgekomen:
  • Criterium 4.2: de verpakking van On the way to PlanetProof producten moet functioneel zijn. Dit om onnodige verpakkingen te voorkomen.
  • Criterium 4.3: naast een recyclecheck voor kunststof verpakkingen, zijn er ook recyclechecks voor glas, papier en kartonnen verpakkingen. In het nieuwe schema moet ook voor deze verpakkingsmaterialen de recyclecheck worden ingevuld. Er worden nog geen eisen gesteld aan de uitkomst (= hoe goed is de verpakking recyclebaar).
  • Criterium 4.6: in PET verpakkingen moet stapsgewijs gerecycled materiaal gebruikt gaan worden.

Certificaathouders moeten deze nieuwe eisen toepassen op alle door hen gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit vraagt de nodige tijd, daarom geldt voor alle verpakkingseisen een overgangstermijn van 1 jaar voor bestaande certificaathouders.

Heeft u nog vragen?

 • Over On the way to PlanetProof voor Handel en retail: Els Lindeboom, 070-358 63 00, elindeboom@smk.nl 
 • Over On the way to PlanetProof voor Bewerkte en verwerkte producten: Annika de Ridder, 070-358 63 00, aderidder@smk.nl