Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Op bezoek bij On the way to PlanetProof Melkveehouderij Laapeers

Gepubliceerd op: 15 mei 2023

SMK is met het College van Deskundigen kortgeleden op bezoek geweest bij het aan On the way to PlanetProof deelnemende melkveebedrijf Laapeers. Melkveehouder, Ron van Burgsteden, neemt ons mee voor een rondleiding en vertelt over zijn PlanetProof gecertificeerde melk en zijn interesse voor het verduurzamen van de landbouw.

Voetbalveld per koe

Vlakbij Amersfoort in Leusden bevindt zich de boerderij van Ron. Het familiebedrijf omvat 40 hectare boerenland. Boer Ron heeft een bedrijf met zo’n 70 koeien en 50 stuks jongvee. Met zijn oppervlakte aan land heeft hij per koe ongeveer een voetbalveld aan ruimte voor weidegang en voerproductie.

Verduurzamende boer

Ron neemt ons mee over zijn terrein en vertelt dat hij elke keer opnieuw op zoek is naar andere manieren om te verduurzamen: ‘We hebben zonnepanelen aangelegd en leveren nu meer stroom dan we nodig hebben. Ook heb ik geïnvesteerd in een elektrische veegmachine, zodat ik onkruid op het erf kan verwijderen zonder chemische bestrijdingsmiddelen. De veegmachine is de eerste investering van mijn On the way to PlanetProof opbrengsten.’

Zijn 70 koeien staan in de winter in een stal waar genoeg ruimte is voor alle koeien om vrij rond te lopen. Elke koe draagt een band waarmee ze geautomatiseerd zelf kunnen bepalen wanneer ze (in het weideseizoen) naar buiten willen en gemolken worden door de melkrobot.

On the way to PlanetProof

De koeien van Laapeers brengen per jaar 600.000 liter aan On the way to PlanetProof gecertificeerde melk op. Deze PlanetProof melk wordt door Friesland Campina afgenomen. Samen met bijna 800 andere melkveehouders voldoet Ron aan de strenge eisen van On the way to PlanetProof. Ron vertelt aan de hand van een factsheet hoe hij toewerkt naar kringlooplandbouw, inclusief scores op bepaalde thema’s en zijn duurzaamheidsstrategie. ‘Ik wil mijn bedrijf niet uitbreiden, maar vooral richten op een goede bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met graslandbeheer en kruidenrijk grasland. Door kruidenrijk grasland later te maaien krijgen kruiden en insecten meer ruimte. Dat vraagt om een andere manier van werken.’ aldus, Ron van Burgsteden.