Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Natuur op het bedrijf

Gepubliceerd op: 31 maart 2023

SMK zoekt telers om biodiversiteit in kaart te brengen. Bij biodiversiteit gaat het om de diversiteit aan planten, insecten, vogels en overig leven op en rond de productiepercelen en het erf. Dit leven op en rondom de akker wil SMK graag meer aandacht geven. Om inzicht te krijgen in de biodiversiteitmogelijkheden en -knelpunten op teeltbedrijven, voert SMK in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) een pilot uit. 

Let op: geldt alleen voor On the way to PlanetProof telers met plantaardige productie.

Deelname

Interesse in deelname? Stuur een berichtje naar Jaap Bij de Vaate – jbijdevaate@smk.nl. Hij neemt dan met u contact op.

Bedrijfsnatuurplan

Sommige boeren en tuinders doen biodiversiteitswaarnemingen of werken samen met agrarische natuurverenigingen aan natuurversterkende maatregelen. Anderen willen daar mogelijk mee gaan beginnen. Het geeft vaak meer plezier dan het afvinken van maatregelen op een checklist. Bovendien is een verhaal over natuur op het bedrijf aantrekkelijk voor klanten en beleidsmakers.  

Dit jaar voert SMK samen met keurmerkhouders en onderzoekers van WUR een pilot uit om nog meer inzicht te krijgen in mogelijkheden en knelpunten op teeltbedrijven om de biodiversiteit te vergroten. In de pilot gaan keurmerkhouders ervaring opdoen met het opstellen en gebruik van een bedrijfsnatuurplan en eventueel ook met het doen van waarnemingen op het eigen bedrijf.

De website waarneming.nl helpt aangetroffen planten en dieren te herkennen, aan de hand van een simpele foto. Hierboven een voorbeeld.