Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Minister Schouten ontvangt miljardste liter melk

Gepubliceerd op: 19 oktober 2020

Den Haag, 19 oktober – Minister Carola Schouten heeft in gesprek met melkveehouders en zuivelproducenten haar steun uitgesproken voor On the way to Planetproof. Aanleiding is de mijlpaal van de miljardste liter duurzamere melk die sinds december 2018 volgens de eisen van het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof wordt geproduceerd.

De miljardste liter duurzamere melk is namens de drie gecertificeerde zuivelorganisaties (FrieslandCampina, Farmel Dairy en Noorderland Melk) door On the way to PlanetProof melkveehouder Bert Vollering aan minister Schouten overhandigd. Ze ging ook in gesprek met deelnemende melkveehouders. Het viel de minister daarbij op hoeveel het keurmerk vraagt van hun bedrijfsvoering: “Het is mij goed duidelijk dat boeren iedere dag bezig zijn om hun bedrijfsvoering aan te laten sluiten op de eisen van On the way to PlanetProof. En dat ze daarbij nog ‘scherper’ boeren dan ze al deden. Dat levert winst op voor het welzijn van koe en kalf, de natuur en het klimaat.”

Verduurzamen met On the way to PlanetProof

Het keurmerk On the way to PlanetProof is integraal: het gaat om verduurzaming op meerdere thema’s. De uitdaging is om op alle thema’s goed te scoren. Melkveehouders moeten voldoen aan eisen op diergezondheid en dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan criteria voor weidgang en grondgebondenheid. Uit onderzoek blijkt dat 10% van alle Nederlandse melkveehouders aan de criteria kunnen voldoen.

Door de aansluiting van het keurmerk op digitale meetinstrumenten van de sector weten melkveehouders waar ze staan ten opzichte van de eisen van het keurmerk. Met de integrale aanpak werken 700 melkveehouders tegelijkertijd aan meerdere duurzaamheidsthema’s. “En dat heeft een positieve impact, die goed aansluit bij de Kringloopvisie van LNV”, aldus de minister.

Het is minister Schouten opgevallen dat On the way to PlanetProof in zo’n korte tijd zo zichtbaar is in het supermarkt schap. “Het is ontzettend knap dat de bekendheid van het keurmerk zo snel is gegroeid. Het is een gevestigde naam in Nederland en het staat ergens voor, dat is duidelijk.”

Topsport en teamwerk

Voor melkveehouders Bert en Adrie Vollering betekent het topsport en teamwerk. “We zijn erg trots op wat we samen bereikt hebben. Het is echt hard werken en passen en meten in de bedrijfsvoering. Dat je tegelijkertijd werkt aan drie thema’s maakt dat je On the way to PlanetProof kan vergelijken met een triatlon. Je moet als veehouder op alle punten goed presteren en je moet er met zijn allen alles aan doen om erin te blijven. Het geeft energie om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij.”

Maatschappelijke waardering

Als het snelst groeiende duurzaamheidskeurmerk in de supermarktschappen realiseert On the way to PlanetProof een brede verduurzaming in de voedselsectoren. Gijs Dröge, directeur van SMK (Stichting Milieukeur): “Met On the way to PlanetProof helpen we de voedingssector te verduurzamen. Dat is geen eenvoudige opgave en vraagt van iedereen in de voedselketen een bijdrage. Ook de overheid is nodig voor een gelijk speelveld voor boeren die verduurzamen.” Minister Schouten is bereid in Europees verband te onderzoeken hoe boeren die verduurzamen financieel kunnen worden ondersteund. Ze hecht er waarde aan dat boeren een eerlijke prijs krijgen. Over agrarische verdienmodellen heeft minister Schouten vorige week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Internationalisering On the way to PlanetProof

De Nederlandse agrarische sector verdient haar geld vooral in het buitenland. Deelname aan On the way to PlanetProof levert voor boeren op dit moment vooral een meerwaarde op in de Nederlandse markt. Minister Schouten wilt zich inzetten om ook de internationale bekendheid van het keurmerk te vergroten. ‘Voor melk dat de grens overgaat moet duidelijk zijn aan welke eisen het heeft voldaan. Ook in onze buurlanden moeten retailers en consumenten weten dat On the way to PlanetProof goed werkt’.

Foto en video: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meer informatie