Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Inbreng gevraagd voor herziening On the way to PlanetProof eieren

Gepubliceerd op: 11 april 2023

De criteria van het keurmerk On the way to PlanetProof voor eieren (leghennen) worden in 2023 herzien. De herziening zorgt ervoor dat de criteria actueel blijven. Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om aandachtspunten in te brengen. 

Doel herziening

De herziening van 2023 heeft als doel om de criteria waar nodig aan te passen, zodat de ambitie en haalbaarheid van het schema gewaarborgd blijven. Daarbij wordt het schema op een aantal punten geactualiseerd, zoals de normen voor energieverbruik. Verder wordt er aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen rondom het landbouwakkoord.  

Inbreng leveren

Heeft u suggesties voor verbetering van het certificatieschema? Deze kunnen tot donderdag 4 mei 2023 gemaild worden naar smk@smk.nl onder vermelding van ‘inbreng herziening On the way to PlanetProof voor eieren’. 

Wat doet SMK met de inbreng?

Het College van Deskundigen Dierlijk behandelt de inbreng en besluit of deze wordt meegenomen in de herziening. Vervolgens wordt een openbare hoorzitting georganiseerd waarin de concept criteria worden voorgelegd aan belangstellenden. Eind juni volgt bericht over wanneer de openbare hoorzitting plaats zal vinden. Pas na de openbare hoorzitting worden de nieuwe criteria vastgesteld door het College van Deskundigen. 

 

Meer informatie