Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Inbreng gevraagd voor herziening On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Gepubliceerd op: 17 december 2021

De criteria van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor plantaardige producten worden in 2022 herzien. De herziening zorgt ervoor dat de criteria actueel blijven. Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om aandachtpunten in te brengen.

Doel herziening

De herziening van 2022 heeft als doel om de criteria waar nodig aan te passen, zodat de ambitie en haalbaarheid van het schema gewaarborgd blijven. Daarnaast wordt het schema op een aantal punten geactualiseerd, waaronder de lijsten van toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege de internationale toepassing van het schema zal SMK ook onder buitenlandse belanghebbenden inbreng verzamelen en de voorstellen door een internationaal samengestelde begeleidingscommissie laten toetsen. Het herziene certificatieschema zal ingaan op 1 januari 2023.

Inbreng leveren

Heeft u suggesties voor verbetering van het certificatieschema? Breng deze dan in via het online formulier, vóór donderdag 20 januari 2022.

U kunt daarbij aangeven of u bereikbaar bent voor vragen, en of u op de hoogte gehouden wilt worden van de herzieningsprocedure en de openbare consultatie.

Input leveren 

Wat doet SMK met de inbreng?

Het College van Deskundigen Plantaardig behandelt de inbreng en besluit of dit wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsvoorstellen worden van 1 tot 31 oktober besproken in een openbare consultatie. Op 8 december 2022 worden de nieuwe criteria vastgesteld door het College.

Meer informatie