Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Hoorzitting On the way to PlanetProof melk tussentijdse aanvulling stalmaatregelen

Gepubliceerd op: 5 september 2022

Er komt een tussentijdse aanvulling van het certificatieschema On the way to PlanetProof melk met stalmaatregelen. De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022. Tijdens de bijeenkomst worden alleen de tussentijds conceptvoorstellen ter aanvulling op de stalmaatregelen voorgelegd. Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de concept-criteria. De inbreng wordt meegenomen door het College van Deskundigen Dierlijk bij het definitief vaststellen van de wijzigingen van het certificatieschema On the way to PlanetProof melk.

Belangrijke bespreekpunten voor het thema Dierenwelzijn en Diergezondheid

  • Het opnemen van een aantal op comfort gerichte stalmaatregelen voor het verbeteren van het dierenwelzijn. De voorstellen zijn mede gebaseerd op onderzoek en analyse van de huidige stalinrichting bij de deelnemers.
  • Het criterium voor weidegang voor jongvee.

Ingangstermijn

Het voorstel is om de nieuwe criteria stapsgewijs in te laten gaan. Voor de nieuwe criteria die per 1 januari 2023 in gaan, geldt een overgangstermijn van 1 jaar. De voorgestelde criteria met een langer overgangstermijn worden voor een deel ook bij nieuw- en verbouw van een stal vereist. De verschillende maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven worden gestimuleerd om stappen te zetten binnen een duurzamere en diervriendelijkere melkproductie.

Aanmelding en conceptcertificatieschema

U kunt zich tot vrijdag 30 september aanmelden via het antwoordformulier. Ook collega’s of andere belangstellenden zijn meer dan welkom om de hoorzitting bij te wonen. U ontvangt uiterlijk een week voor de bijeenkomst de MS-Teams link om deel te kunnen nemen. Voorafgaande aan de hoorzitting sturen wij de concept-criteria naar u toe. Indien u wel de concept-criteria wilt ontvangen, maar niet kunt deelnemen aan de hoorzitting, kunt u dat ook aangeven.

Indien u wilt reageren op de conceptvoorstellen, dan verzoeken wij u dat zoveel mogelijk al schriftelijk te doen.  

Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).