Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Hoe worden supermarkten gecontroleerd op keurmerkeisen?

Inspectie! Het moment waarop een certificaathouder moet aantonen te voldoen aan alle eisen van het keurmerk Gepubliceerd op: 12 april 2023

Supermarktketen Aldi is gecertificeerd om On the way to PlanetProof onverpakte groente & fruit te verkopen en wordt nu opnieuw gecontroleerd. Projectleider Annika de Ridder van het keurmerk On the way to PlanetProof liep mee tijdens de inspectie bij Aldi.  

Annika vertelt: “SMK ontwikkelt en beheert de eisen van het keurmerk. Vervolgens voeren onafhankelijke controleurs de inspecties uit voor de certificatie van de deelnemers. Meelopen met een inspectie is ook voor mij interessant om te zien wat soepel loopt en te horen waar nog vragen over zijn.” 

In een certificatieschema staan alle eisen die gelden voor het keurmerk. Per eis is aangegeven hoe deze gecontroleerd moeten worden. Elk jaar worden deelnemers opnieuw gecontroleerd. Alleen als zij aan alle eisen voldoen blijft het certificaat geldig.  

Twee keer per jaar wordt het hoofdkantoor van gecertificeerde supermarkten bezocht. Daarnaast worden ook inspecties uitgevoerd bij winkelfilialen en distributie centra van de betrokken supermarkten. Deze keer speelt de inspectie zich af op het hoofdkantoor van Aldi in Culemborg. Tijdens dit bezoek worden de bevindingen uit de winkelfilialen door de controleur besproken. 

Om te controleren of aangeboden On the way to PlanetProof producten daadwerkelijk gecertificeerd zijn heeft de controleur in het winkelfiliaal met een steekproef gecontroleerd waar bijvoorbeeld de tomaten vandaan komen. De leverancier van die tomaten moet namelijk ook gecertificeerd zijn. Alleen als alle schakels in de keten gecontroleerd zijn, mogen de tomaten met het On the way to PlanetProof keurmerk worden verkocht.  

De controleur vraagt aan de inkoper van de supermarkt hoe hij nakijkt of de leverancier nog een geldig certificaat heeft. De inkoper laat een lijst zien van waarop alle leveranciers staan waarvan hij het geldige certificaat afgelopen maand had nagekeken. Annika: “Door goed door te vragen en bewijs te krijgen van de acties, kan de controleur een groen vinkje zetten dat de certificaathouder de controleprocessen goed heeft ingericht. Zo worden alle eisen van het certificatieschema nagelopen.” 

Verder kijkt de controleur of het keurmerk-logo correct wordt gebruikt in de reclamefolder. Door het logo in de reclamefolder te vergelijken met de eisen voor opmaak, afmeting en kleur stelt hij vast dat het logo correct is afgebeeld. De controleur toetst verder of producten bij gecertificeerde leveranciers zijn ingekocht, zo wordt duidelijk of bijvoorbeeld de appels in de folder van week 48 daadwerkelijk On the way to PlanetProof appels waren. De verantwoordelijke medewerker zoekt de inkooplijst van de betreffende week op, benoemt de leveranciers van appels in die week en laat per leverancier zien dat de geldigheid van het certificaat is gecontroleerd.  

Annika: “Als iemand wil weten wie de gecertificeerde producent of leverancier is, dan kan dat via de openbare zoekmachine op de On the way to PlanetProof website worden opgezocht. Alle geldige certificaathouders zijn daar terug te vinden.” 

Een certificaathouder gebruikt een individueel registratienummer om te laten zien waar de On te way to PlanetProof producten vandaan komen. Annika legt uit welk registratienummer een supermarkt moet gebruiken: “Het registratienummer dat aan een product wordt meegegeven is steeds van de laatste schakel in de gecertificeerde keten. Een fruitteler geeft zijn registratienummer mee met de peren die naar een handelshuis gaan. Het handelshuis geeft zijn registratienummer mee aan diezelfde peren die aan een supermarkt worden verkocht. Alleen als het product verpakt wordt, dan wordt het registratienummer gebruikt van de ketenschakel die het product verpakt.”

Er moet een hoop worden bijgehouden om aan te kunnen tonen dat de certificaathouder aan alle eisen voldoet. Hiervoor moet een supermarkt ook een verantwoordelijke medewerker aanwijzen. De controleur vraagt na wie dat is en waar diegene zich mee bezig houdt. In dit geval zijn bij Aldi de taken verdeeld over twee personen en zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd in de functiebeschrijving.  

Twee uur later zijn alle vragen van de controleur naar tevredenheid beantwoord. Gefeliciteerd Aldi, het On the way to PlanetProof certificaat blijft geldig! Tot de volgende inspectie. 

.