Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Geïntegreerde gewasbescherming van On the way to PlanetProof dringt milieubelasting verder terug

Gepubliceerd op: 21 augustus 2019

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof presteert goed bij het terugdringen van milieubelasting. Dat blijkt uit het rapport ‘Duurzame gewasbescherming nader beschouwd’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs heeft gepubliceerd.

Het complete rapport kunt u downloaden via: https://www.pbl.nl/publicaties/geintegreerde-gewasbescherming-nader-beschouwd. 

Een aantal quotes uit het PBL-rapport

  • “Telers die volgens het PlanetProof-schema werken, kunnen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 25 tot 50 procent terugbrengen (figuur 16).” 
  • “Telers die volgens het PlanetProof-schema werken, realiseren een vermindering van de belasting van het oppervlaktewater met, afhankelijk van de teelt, 15 tot 56 procent (figuur 16).” 

Naast het gemiddeld halveren van het middelengebruik (met behoud van dezelfde opbrengst) gebruiken On the way to PlanetProof telers ook aanzienlijk minder middelen van de CLM-risicolijst (zie figuur 4.4). 

Figuur 4.4

Toelichting uit het PBL-rapport op de werkwijze en de impact van On the way to PlanetProof

Naast driftreducerende maatregelen biedt het consequent doorvoeren van de principes van geïntegreerde gewasbescherming mogelijkheden om de milieubelasting van het oppervlaktewater terug te brengen. Dit blijkt uit voorbeeldberekeningen voor een vijftal teelten (consumptieaardappelen, tulpen, asperges, appelen en tomaten). In deze berekeningen is uitgegaan van de eisen zoals die voor het PlanetProof-keurmerk worden gesteld (SMK 2018). PlanetProof is als voorbeeld gekozen omdat dit keurmerk de principes van geïntegreerde gewasbescherming verplicht stelt en er gedragsregels voor de teler zijn gedefinieerd.

PlanetProof werkt met een systeem van bonus- en maluspunten. Ook geldt per gewas een maximum voor de hoeveelheid actieve stof die een teler mag gebruiken per hectare; hierbij tellen laagrisicomiddelen niet mee. Telers krijgen maluspunten als ze middelen met een hoger risicoprofiel gebruiken. Die maluspunten moeten ze compenseren met bonuspunten, die ze kunnen krijgen met maatregelen die bijdragen aan een duurzame gewasbescherming. Het gebruik van chemische middelen blijft toegestaan als andere maatregelen niet hebben gewerkt. Het blijkt dat telers die volgens dit schema werken, het middelengebruik kunnen halveren met dezelfde opbrengst. Ook gebruiken ze aanzienlijk minder middelen van de CLM-risicolijst (figuur 4.4). Het verminderde middelengebruik is mogelijk door het toepassen van preventieve maatregelen, schadedrempels (telers grijpen pas in als de kosten van het ingrijpen opwegen tegen de baten) en niet-chemische methoden.

Sterker dan de overheid en afnemers operationaliseert PlanetProof dus gedragsregels voor de teeltpraktijk. Het belang van milieuvriendelijk telen lijkt aan belang te winnen. In 2018 heeft een aantal afnemers (Superunie, Jumbo, Aldi en Lidl) PlanetProof verplicht gesteld voor de AGF-teelten. Terwijl het areaal dat onder de eisen van SKAL wordt geteeld maar langzaam stijgt (CBS 2018), neemt het areaal dat onder PlanetProof valt wel snel toe (zie figuur 3.38). Op de websitepagina ‘Over het keurmerk‘ vindt u de meest actuele cijfers over de groei van On the way to PlanetProof.

Figuur 3.38