Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Eisen 2023 voor plantaardige producten On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 21 december 2022

Vanaf 2023 gelden er nieuwe eisen voor de plantaardige producten van het keurmerk On the way to PlanetProof. Na inbreng van vele organisaties en keurmerkhouders en de besluiten van het College van Deskundigen Plantaardig, is de herziening succesvol afgerond. Vandaag maakt SMK (Stichting Milieukeur) de eisen bekend die voor heel Europa geldig zijn vanaf volgend jaar. Er geldt een overgangstermijn voor keurmerkhouders van 2 maanden. Vanwege het lopende groeiseizoen geldt voor de landen Italië, Portugal en Spanje een overgangstermijn van 5 maanden.

Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe certificatieschema stimuleert de verdere verduurzaming van de plantaardige productie en sluit aan bij de steeds hogere duurzaamheidseisen die de maatschappij stelt. Het grootste deel van het certificatieschema blijft hetzelfde, maar er zijn wel een aantal belangrijke wijzigingen. Vanwege het Chain of Custody schema dat sinds dit jaar actief is, zijn de eisen voor handel en retail uit het schema voor plantaardige producten verwijderd. Een paar voorbeelden van inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • Energie en klimaat: meer focus op energieverbruik en gebruik van groene stroom.
  • Gewasbescherming: update van risicostoffenlijsten en aantal actieve stofnormen.
  • Biodiversiteit: er worden meer eisen gesteld om de biodiversiteit op de bedrijven te verhogen door het nemen van meer maatregelen. Daarnaast hebben open teelt bedrijven vanaf 2024 een overzichtskaart van de natuur- en landschapselementen beschikbaar en werken zij vanaf 2025 met een bedrijfsnatuurplan.
  • Water: de inspanning die keurmerkhouders leveren is afhankelijk gemaakt van het risico op waterschaarste in hun regio. Er zijn nieuwe keuzemaatregelen toegevoegd om efficiënt om te gaan met water.
  • Verpakkingseisen: deze zijn geharmoniseerd met de eisen in het Chain of Custody schema.

Bekijk het herziene schema en de toelichting bij de wijzigingen om te zien wat er verandert voor uw situatie. Deze kunt u vinden op de website onder het menu ‘schema’s & documenten, plantaardig’.

Totstandkoming nieuwe schema

De herziening is gestart met een oproep aan alle betrokkenen voor suggesties voor wijzigingen. Vervolgens zijn in overleg met een internationale begeleidingscommissie, diverse onderzoekers en adviseurs en de Teelt Technische Werkgroep voorstellen ontwikkeld. Deze zijn getoetst tijdens de inspraakronde. Alle reacties uit de inspraakronde zijn voorgelegd aan het College van Deskundigen. Het College heeft op basis van de inbreng de afweging tussen ambitie en haalbaarheid gemaakt en het nieuwe certificatieschema vastgesteld.

Inzet van keurmerkhouders, oproep aan afnemers

De afgelopen vijf jaar hebben telers van diverse producten hard gewerkt en veel geïnvesteerd om hun producten te laten certificeren. Met hun kennis en ervaring hebben zij ook in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe schema. Daarom speciaal dank aan alle telers die On the way to PlanetProof-producten beschikbaar maken. SMK roept afnemers op om de verduurzaming van de teelt mogelijk te maken en verder te stimuleren door de inspanningen van ondernemers te belonen.