Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk gerust onze veelgestelde vragen of neem hier contact op.

Meest gezocht

Over het keurmerk

https://www.planetproof.eu/over-het-keurmerk/

Certificeren

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/

Producten

https://www.planetproof.eu/producten/

Gewasbeschermingsmiddelen

https://www.planetproof.eu/zakelijk/certificeren/plantaardig/

Calamiteitenregeling melk vanwege droogte 2019

Gepubliceerd op: 3 juli 2020

Het College van Deskundigen Dierlijk van SMK heeft het besluit genomen om een Calamiteitenregeling vast te stellen voor het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk. Er is voor 3 regio’s een correctie toegestaan voor het criterium stikstofbodemoverschot. Ook is er een landelijke correctie voor broeikasgasemissie bepaald.

Onderzoek

WUR heeft op basis van een analyse van KNMI-weergegevens van de afgelopen 40 jaar geconcludeerd dat 2019 een extreem jaar was ten aanzien van droogte (regionaal) en temperatuur. Ook werd door WUR vastgesteld dat de criteria ‘% eiwit van eigenland’, ‘blijvend grasland’, ‘stikstofbodemoverschot’ en ‘broeikasgasemissie’ droogtegevoelig zijn. Verder heeft WUR op basis van de landelijke gegevens van de KringloopWijzer uit 2017, 2018 en 2019 de effecten op deze criteria in beeld gebracht. De gegevens over 2019 kwamen eind mei 2020 beschikbaar. De uitkomsten van het onderzoek zijn juni in de Calamiteitencommissie met experts besproken. Deze week heeft het College besloten om een Calamiteitenregeling vast te stellen. Het College is ervan overtuigd dat dit besluit belangrijk is om voldoende vertrouwen te bieden aan melkveehouders in het certificatiesysteem. En zo de verduurzaming te continueren die On the way to PlanetProof in gang heeft gezet.

De volgende correcties zijn toegestaan op de prestaties per melkveebedrijf in 2019:

Regionale correctie stikstofbodemoverschot kg/ha

Landelijke correctie CO2 eq-emissie per kg melk

  • -70 gram

De vastgestelde correcties voor 2019 worden in de berekening van de meerjarengemiddelden meegenomen. Deze calamiteitenregeling geldt voor alle (potentiële) deelnemers aan het On the way to PlanetProof keurmerk.

Achtergrond

Het keurmerk On the way to PlanetProof kent strenge criteria met normen die veelal doelgericht zijn ingevuld. Dit maakt het keurmerk ambitieus en scherp selecterend; circa 10% van de Nederlandse melkveehouders kan eraan voldoen. Deelname aan On the way to PlanetProof wordt voor een aantal criteria gebaseerd op resultaten uit het voorgaande jaar. SMK heeft door Wageningen University & Research (WUR) laten onderzoeken in hoeverre de weersomstandigheden in 2019 en de daaraan gerelateerde prestaties op de criteria afwijken van andere jaren.

Aanleiding daarvoor was het verzoek van de drie certificaathouders (Farmel, Noorderlandmelk en FrieslandCampina) om een Calamiteitenregeling vast te stellen. Deze mogelijkheid is in het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk voorzien in geval van extreme omstandigheden die voor een grotere groep ondernemers landelijk of regionaal van toepassing zijn. Het verzoek was om een calamiteitenregeling vanwege droogte en muizenschade te onderzoeken. Voor muizenschade kon geen werkbare regeling worden vastgesteld.

Meer informatie