Betrouwbaar, transparant en onafhankelijk gecontroleerd

ON THE WAY TO PLANETPROOF VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN VOOR CERTIFICATIE


Het beheer en periodieke herzieningen van de certificatieschema’s voor het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof voldoet aan de Europese normen voor productcertificatie (NEN-ISO 17065). 

 • ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie; een samenwerkingsverband van nationale standaardorganisaties in 163 landen.
 • NEN (NEderlandse Norm) beheert in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

INSPECTIES EN CERTIFICATIE VINDEN PLAATS ONDER TOEZICHT VAN DE RAAD VOOR ACCREDITATIE


 • Inspecties en certificatie Plantaardige producten
  Keurmerkhouders van On the way to PlanetProof worden periodiek geïnspecteerd door onafhankelijke certificatie instellingen; ook vindt er bij 10% van de keurmerkhouders een extra – onaangekondigde – inspectie plaats.
  Los van deze inspecties doen de onafhankelijke certificatie instellingen bij 25% van de keurmerkhouders voor plantaardige producten een onaangekondigde residu analyse aan de hand van bladmonsters. Deze worden gecontroleerd door NEN-EN-ISO/IEC 17020/025 geaccrediteerde instanties.

 • Inspecties en certificatie Melk
  Hier is een ketenregisseur verantwoordelijk voor continue inspecties. Certificatie instellingen doen jaarlijkse inspecties via steekproeven.
  Een ketenregisseur is een bedrijf of rechtspersoon die de productie, verkoop en controlesystematiek van een groep bedrijven (deelnemers) volgens de voorwaarden uit het On the way to PlanetProof certificatieschema beheert. De ketenregisseur laat gecertificeerde producten onder zijn verantwoordelijkheid produceren en/of verhandelen. Bij ketenregie wordt 1 certificaat aan een groep bedrijven uitgereikt. 

 • Inspecties en certificatie Eieren
  Een On the way to PlanetProof gecertificeerde kippenfarm krijgt in het eerste jaar van certificatie twee keer een inspectie van een certificatie instelling.

  Vanaf het tweede jaar vindt aan het begin van iedere legronde een vervolginspectie plaats.

 • Inspecties en certificatie Bewerkte en verwerkte producten
  Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld PlanetProof gecertificeerde zuivelproducten als melk, yoghurt en kaas, maar ook potgroenten, bier, gesneden groenten, voorgekookte aardappelen, enzovoorts. Deze bedrijven krijgen één keer per jaar een inspectie van een certificatie instelling.

PLANETPROOF VOOR PLANTAARDIGE PRODUCTEN IN SUSTAINABILITY MAP


On the way to PlanetProof is opgenomen in Sustainability Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards. 

DOOR MILIEU CENTRAAL ALS 'TOPKEURMERK VOOR VOEDING' BEOORDEELD


De Nederlandse consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo's voor voeding onder de loep. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn. Deze topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen.