Betrouwbaar, transparant en onafhankelijk

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk. Dat bewijst ('Proof') dat een product duurzamer is. Met het keurmerk proberen boeren, tuinders en andere bedrijven te werken in evenwicht met de draagkracht van onze planeet. Dat is beter voor natuur, milieu, klimaat en dier. Het is een ontwikkeling van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...').

 

 

 

Betrouwbaar

Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo's voor voeding onder de loep. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn. Deze topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen. 

 

Onafhankelijk gecontroleerd

De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Onafhankelijke certificatie-instellingen, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft afgesloten, toetsen of producten voldoen aan de criteria. Deze certificatie-instellingen zijn erkend door de Raad voor Accreditatie voor de desbetreffende certificatieschema’s.
 
Om belangverstrengeling te voorkomen én aan te sluiten bij de eisen van de RvA is er een scheiding tussen de ontwikkeling van de criteria en het toesten ervan. 

Transparant

SMK (Stichting Milieukeur) beheert het certificatieschema van On the way to PlanetProof. De eisen van het keurmerk komen tot stand door een groep deskundigen die verschillende belangen vertegenwoordigen. In dit College van Deskundigen zitten professionals met kennis van het vakgebied en zijn bijvoorbeeld werkzaam bij de overheid, milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), onderzoeksbureaus en producenten. De controle van de eisen wordt gedaan door onafhankelijke certificatie instellingen.

 

Integraal

Het keurmerk On the way to PlanetProof is integraal. Dit betekent dat het gaat om verduurzaming op meerdere thema’s. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms gepaard gaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren.