Bolbloemen

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

BREED DRAAGVLAK

Het certificatieschema PlanetProof bolbloemen is ontwikkeld in overleg met telers van bolbloemen, externe deskundigen, de Nederlandse ketenorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, de retail en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

DUURZAMER GETEELD

PlanetProof bloembollen worden geteeld door innovatieve ondernemers met behulp van moderne, duurzame technieken Voor PlanetProof bolbloemen zijn gecertificeerde bloembollen, biologisch of PlanetProof, als uitgangsmateriaal verplicht. Deze bollen zijn de basis voor een duurzame productie van bolbloemen.

 

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

Het PlanetProof certificaat voor bolbloemen sluit aan bij het ‘Informatiedocument voor duurzaam inkopen van Bloemen en interieurbeplanting’ van de Nederlandse overheid, zoals gepubliceerd door PIANOo. Met PlanetProof krijgen overheden een ruimere keus bij het inkopen van duurzamere bolbloemen.

Ook kunnen handelsbedrijven, bloemisten en tuincentra voldoen aan de toenemende vraag van consumenten naar gegarandeerd duurzamere bolbloemen.

UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

PLANETPROOF THEMA'S DUURZAMERE TEELT

Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van het On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten:

 • Voor sterke en gezonde gewassen
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door innovatieve boeren en tuinders
 • Met behulp van moderne duurzame technieken

BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP

 • Zorgen voor duisternis in de nacht, zoveel mogelijk afschermen van lichthinder
 • Geen gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen rond de kas en op het erf

GEZONDE GEWASSEN

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Vrij van neonicotinoïden
 • Restricties op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

ENERGIE EN KLIMAAT

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie

SCHOON WATER

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslag en hergebruik van water

VERPAKKING EN AFVAL

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

BETROUWBAAR

 • De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Keurmerkhouders worden 2 maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria

MEER INFORMATIE

Stefanie de Kool, Programma Manager plantaardige agroketens, 070 358 63 00, sdekool@smk.nl

PLANETPROOF BOLBLOEMEN WORDEN GETEELD DOOR INNOVATIEVE ONDERNEMERS