Informatie over certificeren voor Plantaardige producten

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

Nieuwe deelnemers On the way to PlanetProof

Ga je voor On the way to PlanetProof certificering? Dan is dit de aanpak:

 1. Selfscan
  Doe een selfscan met de digitale checklist (download de Excel bij ‘Download overige documenten’). Zie voor de volledige eisen het certificatieschema.De checklist geeft nu aan:
  a.    of je voldoet aan de verplichte eisen en
  b.    hoeveel punten je hebt gescoord uit de keuzemaatregelen.

 2. Tel je maluspunten in de gewasbescherming:
  a.    Download het certificatieschema en ga naar bijlage 2c, lijst II.
  b.    Controleer of je actieve stoffen hebt toegepast op de te certificeren gewassen die op bijlage 2c, lijst II staan, en tel het aantal  toepassingen (lees eis 2.3 voor details). Nu weet je hoeveel maluspunten je hebt gescoord en of je aan aanvullende emissiereductie moet voldoen.
  c.    Vul het aantal maluspunten in op de digitale checklist op het tweede tabblad ‘gewassen overzicht’.

 3. Beantwoord de volgende vragen:
  a.    Voldoe ik aan alle verplichte eisen? Nee? Zorg daar alsnog voor met aanvullende of corrigerende maatregelen.
  b.    Heb ik voldoende punten gescoord uit de keuzemaatregelen? (vakjes in derde tabblad van de checklist rood of groen?), oftewel:
         - Heb ik mijn maluspunten voldoende gecompenseerd met punten uit de hoofdstukken 2, 3, en 4?
         - Heb ik genoeg totaalpunten gescoord (bedekte teelt 7 punten en open teelt 10 punten)

 4. Aanmelden bij certificatie instelling
  Meld je aan bij je certificatie instelling en plan je audits. Leden van telersverenigingen kunnen zich aanmelden via hun organisatie. In alle overige situaties kunnen bedrijven zich zelfstandig aanmelden bij één van de certificatie instellingen (zie hier de contactgegevens)

  Advies: Houd rekening met drukte bij de certificatie instellingen voor het inplannen van audits.

 5. Beginaudit
  Er wordt eerst een beginaudit uitgevoerd. Deze moet plaatsvinden aan het begin van de teelt tot uiterlijk 6 weken voor het einde van de teelt.

  Advies: Plan de beginaudit zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen/veilig te spelen. Er wordt na de beginaudit nog geen certificaat afgegeven, tenzij er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan.

 6. Teeltaudit
  Tijdens de teelt (en tenminste 6 weken na de beginaudit) wordt een teeltaudit uitgevoerd.

Als u voldoet, wordt door de certificatie instelling het certificaat afgegeven voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Bestaande keurmerkhouders Milieukeur

Voor bestaande keurmerkhouders Milieukeur Plantaardige producten die hun certificaat willen verlengen (en certificeren op het certificatieschema On the way to PlanetProof) geldt:

1. Er is voor bestaande keurmerkhouders een overgangstermijn van 6 maanden dat ingaat per 1 maart 2018. Deze termijn is ingesteld om bestaande keurmerkhouder de gelegenheid te geven de nieuwe eisen na herziening van het certificatieschema te implementeren. Binnen deze termijn hebben keurmerkhouder de keus bij de audits uit te gaan van ofwel het voorgaande certificatieschema ofwel het vigerend certificatieschema.

2. In de meeste gevallen moet er een beginaudit worden uitgevoerd*. Deze moet plaatsvinden tussen het begin van de teelt tot uiterlijk 6 weken voor het einde van de teelt.

 • Er wordt na de teeltaudit nog geen certificaat afgegeven, tenzij er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan.
 • Advies: Plan de beginaudit zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen/veilig te spelen.
 • Advies: Houd rekening met drukte bij de CI’s voor het inplannen van beginaudits.

3. Tijdens de teelt (en tenminste 6 weken na de beginaudit) wordt een teeltaudit uitgevoerd.

 • Als u voldoet wordt door de certificatie instellingeen het certificaat afgegeven voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

* Als de bestaande certificaathouder de afgelopen audit met maximaal 4 majors heeft afgelegd, dan mag deze vanaf het derde jaar over naar een auditfrequentie met één jaarlijkse audit.

Advies: Gezien de inhoudelijke wijzigingen in het certificatieschema adviseert SMK om wel een beginaudit uit te voeren.

Certificatie instellingen

SMK heeft licentieovereenkomsten afgesloten voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten met vijf certificatie instellingen. Deze certificatie-instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065:2012.

Indien u wilt certificeren voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, dan kunt u zich richten tot de certificatie instellingen die staan vermeld op de websitepagina Certificatieschema's On the way to PlanetProof Plantaardige producten