Stappenplan

Voor nieuwe deelnemers van On the way to PlanetProof voor Plantaardige producten is er een stappenplan. 

A. Zelfscan

Doe een zelfscan met de digitale checklist (download de Excel bij ‘Download (reken)tools’). Zie voor de volledige eisen het certificatieschema. De checklist geeft aan of je voldoet aan de verplichte eisen en hoeveel punten je hebt gescoord uit de keuzemaatregelen.

B. Tel de maluspunten in de gewasbescherming

Download het certificatieschema en ga naar bijlage 2c, lijst II. Controleer of je actieve stoffen hebt toegepast op de te certificeren gewassen die in de bijlage staan, en tel het aantal toepassingen (lees eis 2.3 voor details). Nu weet je hoeveel maluspunten je hebt gescoord. Vul het aantal maluspunten in op de digitale checklist op het tweede tabblad ‘gewassen overzicht’.

C. Beantwoord de volgende vragen

 1. Voldoe ik aan alle verplichte eisen?
  • Nee? Zorg daar alsnog voor met aanvullende of corrigerende maatregelen. Tijdens de inspectie moet dit kloppen. 

 2. Heb ik voldoende punten gescoord uit de keuzemaatregelen?
  • Heb ik mijn maluspunten voldoende gecompenseerd met bonuspunten?
  • De eerste 15 maluspunten moeten worden gecompenseerd met bonuspunten uit de hoofdstukken 2, 3 en 4.
  • De overige maluspunten mogen ook worden gecompenseerd met bonuspunten uit de andere hoofdstukken.
  • Heb ik genoeg totaalpunten gescoord? Dit zijn 7 punten voor bedekte teelt en 10 punten voor open teelt. 

 

D. Aanmelden bij certificatie instelling

Meld je aan bij je certificatie instelling en plan je inspectie. Leden van telersverenigingen kunnen zich aanmelden via hun organisatie. In alle overige situaties kunnen bedrijven zich zelfstandig aanmelden bij één van de certificatie instellingen (zie hier de contactgegevens)

E. De inspectie

 • Er vindt jaarlijks één inspectie plaats.
 • De eerste inspectie voorafgaande aan certificering vindt plaats rondom de oogst.
 • Eenjarige gewassen: vanaf 4 weken voor de oogst, uiterlijk tot het einde van de oogst.
 • Meerjarige gewassen: vanaf 6 weken voor de oogst, uiterlijk 6 weken na de oogst. 

Advies: Houd rekening met drukte bij de certificatie instellingen en plan de begin inspectie zo vroeg mogelijk om zo min mogelijk risico’s te lopen/veilig te spelen. Als er al oogstbaar product op het bedrijf aanwezig is en tot 6 maanden terug aan alle eisen wordt voldaan, kan het certificaat worden afgegeven. 

F. Certificaat

Als u voldoet, wordt door de certificatie instelling het certificaat afgegeven voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Certificatie instellingen

SMK heeft licentieovereenkomsten afgesloten voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten met certificatie instellingen. Deze certificatie instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065:2012.

Voor certificatie voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, neem contact op met de certificatie instellingen