Logo gebruik

Richtlijnen gebruik logo On the way to PlanetProof

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van communicatie met naam en logo On the way to PlanetProof zijn beschreven in het certificatieschema. 

  • Keurmerkhouders zijn verplicht hun unieke registratienummer op te nemen in het logo PlanetProof. Dit nummer bestaat uit een afkorting van de naam van de certificatie instelling met een volgnummer (bijvoorbeeld ABC 1234567)
  • Voor grafische toepassing van het logo PlanetProof is een Instructieblad beschikbaar
  • Indien een keurmerkhouder een abonnement op een GLN-nummer heeft, mag de verplichte vermelding van het registratienummer in het logo On the way to PlanetProof op verpakkingen achterwege blijven, mits het GLN-nummer wel op dezelfde verpakking staat afgebeeld
  • Derden (niet-keurmerkhouders) die gebruik willen maken van het logo, vragen daarvoor toestemming aan SMK (keurmerkhouders doen dat via hun certificatie instelling).

Logo-tool PlanetProof (JPG en PNG)

Vul het onderstaande online formulier in voor ontvangst van het PlanetProof logo met het individuele registratienummer. (bijvoorbeeld ABC 1234567). Na onze goedkeuring ontvangt u hoge en lage resolutie bestanden met de verschillende varianten van het logo (JPG en PNG). AI- of EPS-bestanden van het logo kunt u aanvragen door een e-mail te sturen aan wuljee@smk.nl.


Bescherming tegen onterecht gebruik van On the way to PlanetProof of misleiding

SMK en haar certificatie instellingen controleren of de naam en het logo van On the way to PlanetProof correct worden toegepast zowel op producten als in communicatie over de producten. Dat doen wij om ervoor te zorgen dat consumenten en inkopers ook echt waar voor hun geld krijgen. Ook doen we dat om onze keurmerkhouders te beschermen tegen oneigenlijke concurrentie.

Wanneer de naam en/of het logo PlanetProof volgens u niet terecht wordt gebruikt, kunt u actie nemen. Op deze website is een standaard klachtenformulier te vinden waar u vermeend onjuist of onrechtmatig gebruik van PlanetProof aan ons kunt melden. Wij nemen op onze beurt actie op uw klacht en houden u op de hoogte van onze bevindingen. De behandeling van klachten valt onder het Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep, onderdeel van het Handboek SMK.

  • Het keurmerk On the way to PlanetProof is gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau: 
    31-10-2016/registratienummer 0998240.