Team Plantaardige producten

Stefanie de Kool

×

Programma Manager Plantaardige agroketens

Stefanie de Kool is sinds januari 2014 werkzaam bij SMK als Programma Manager Plantaardige agroketens. Zij is verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, en de verschillende projecten die daarmee te maken hebben.

Stefanie studeerde Plantenteelt aan de Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 1996 met specialisaties in voorlichtingskunde en bodemvruchtbaarheid. Daarna werkte ze achtereenvolgens als adviseur ‘sustainable land use’ bij de gemeente Managua in Nicaragua, als technisch assistent bij het International Agricultural Centre in Nederland en vervolgens als landbouw adviseur voor de Uganda National Farmers Federation in Uganda.

Vanaf 2001 was Stefanie werkzaam bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Eerst als onderzoeker duurzame bedrijfssystemen en sinds 2003 als senior projectleider voor de business unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit. Hier heeft zij brede expertise ontwikkeld op het gebied van verduurzaming van teeltsystemen en stakeholdermanagement.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: sdekool@smk.nl

Minke van Bentum

×

Junior Projectleider Plantaardige agroketens

Minke van Bentum werkt sinds juli 2018 bij SMK. Als junior projectleider Plantaardige agroketens ondersteunt ze de afdeling en draagt ze bij aan de ontwikkeling van de certificatieschema’s van On the way to PlanetProof en Groen Label Kas. 

Minke studeerde Tropische Landbouw aan het Van Hall Larenstein in Wageningen, met als specialisatie Sustainable Value Chains. Deze studie is gericht op het verduurzamen van handelsketens, met aandacht voor landbouw-, milieu- en sociale aspecten. Tijdens haar studie heeft ze door middel van meerdere stages internationale ervaring opgedaan. Zo heeft ze haar afstudeeronderzoek uitgevoerd voor een bedrijf wat Thaise kookproducten maakt voor de Nederlandse markt, met als doel de Corporate Social Responsibility van de Thaise leveranciers in kaart te brengen.

Na haar afstuderen heeft ze gewerkt voor een Nederlandse chrysantenveredelaar in Ethiopië. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met de teelt van sierplanten en Integrated Pest Management.

E: mvanbentum@smk.nl

Jaap Bij de Vaate

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Jaap Bij de Vaate is in september 2019 bij SMK aan de slag gegaan. Hij is als projectleider Plantaardige agroketens verantwoordelijk voor het certificatieschema Groen Label Kas en ook sterk betrokken bij het ontwikkelen van criteria voor On the way to PlanetProof.

Jaap is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en heeft tuinbouw gestudeerd aan de Landbouwhogeschool Wageningen (nu: Wageningen Universiteit). Na zijn afstuderen in 1989 heeft hij bij substraatleverancier Grodan veel ervaring opgedaan in de glastuinbouw, was betrokken bij substraatontwikkeling en heeft als internationaal adviseur telers ondersteund. Vanaf 2007 was Jaap als projectleider en expert bij Delphy betrokken bij een grote variatie aan projecten in de glastuinbouw: waterkwaliteit en emissiebeperking, toepassing van innovaties, energie-besparingsprojecten, ontwikkeling van groeimodellen etc. Ook heeft hij daar trainingen opgezet en uitgevoerd en internationaal sierteeltbedrijven begeleid.

Bij SMK werkt Jaap verder aan de verduurzaming van de Nederlandse en internationale tuinbouwsector en streeft ernaar bruggen te slaan tussen idealen van verduurzaming en de praktijk van economische en technische haalbaarheid.

E: jbijdevaate@smk.nl

John Janssen

×

Projectleider Plantaardige agroketens

John Janssen werkt sinds augustus 2018 bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige agroketens werkt hij aan de verdere nationale en internationale ontwikkeling van de certificatieschema’s van ‘On the way to PlanetProof’ voor een aantal sectoren, en aan de eisen voor Bewerkte en Verwerkte producten. Ook is John aanspreekpunt voor de Barometer Duurzame Bloemist.

John studeerde Tuinbouw aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en legde zich hierbij toe op een aantal teeltkundige specialisaties. Na zijn afstuderen heeft hij als teeltadviseur, agronomist, promotiemanager en belangenbehartiger steeds in de tuinbouw gewerkt.

Als belangenbehartiger bij GLTO, Nederlandse Bond van Boomkwekers, ZLTO en Tree Centre Opheusden was hij onder andere betrokken bij vele initiatieven voor een duurzamere teelt in de boomkwekerij en de glastuinbouw.

John ziet zijn werkzaamheden voor SMK als een unieke mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de plantaardige productie die in balans is met de leefomgeving.

E: jjanssen@smk.nl

Els Lindeboom

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Els werkt sinds 1 april 2017 bij SMK als projectleider Plantaardige agroketens. Ze werkt mee aan het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten. Els is daarbij vooral verantwoordelijk voor het relatiemanagement voor zowel producenten als handel en retail in deze sector.

Els werkt ook intensief mee aan de verdere opschaling van duurzamere plantaardige teelt en verkoop zowel op nationaal als internationaal niveau. Ze ziet On the way to PlanetProof daarvoor als hét instrument om te voldoen aan de vraag van de retail naar duurzamere groenten en fruit.

Els studeerde Recht, Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en studeerde af bij het Instituut voor Recht en Bestuur van Ontwikkelingslanden van de Universiteit Leiden. Zij werkte eerst bij ICCO en later bij het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aan vele agribusiness projecten in ontwikkelingslanden. Ze assisteerde onder andere kleine producenten bij het telen van landbouwproducten met betere marktkansen.

In 2010 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Zij werd bij een grote coöperatie verantwoordelijk om de reguliere groenten- en fruithandel groener en socialer te maken, zowel internationaal als in Nederland. Els was één van de founding members van het Sustainable Fruits and Vegetables initiatief (SIFAV). Dit initiatief is erop gericht om tussen de groenten- en fruitsector, overheid en NGO’s samen afspraken te maken om álle groenten- en fruitimport in Nederland te verduurzamen.

E: elindeboom@smk.nl

Lien Terryn

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Lien Terryn is sinds mei 2019 werkzaam bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige agroketens werkt zij aan de inhoudelijke eisen van On the way to PlanetProof en onderhoudt zij contacten met producenten, adviseurs en onderzoekers.

Lien studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven voor Bio ingenieur bodemkunde en waterbeheer. Via een omweg langs Vietnam kwam Lien in Nederland terecht. Gedurende het 2-jarige verblijf in Vietnam bewerkstelligde Lien de omschakeling naar voedzamere grassen door de kleinschalige melkveehouders.

De laatste 9 jaar werkte ze als adviseur en projectleider bij CLM Onderzoek en Advies BV, waar zij projecten uitvoerde voor onder andere SAI Platform, PepsiCo, Heineken en Ben & Jerry’s.

E: lterryn@smk.nl

Ellen Brussee

×

Communicatieadviseur

Ellen Brussee werkt sinds oktober 2019 bij SMK. Als communicatieadviseur houdt ze zich bezig met de communicatieactiviteiten voor SMK en de verschillende keurmerken.

Ellen studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In Canada volgde zij een minor Marketing en studeerde in Amsterdam af met een master in Corporate Communication. Hierna heeft zij meerdere certificaten behaald, waaronder in Business en Online Marketing.

Ze heeft gewerkt bij profit- en non-profit organisaties aan de ontwikkeling en uitvoering van marketing en communicatie strategieën voor verschillende (internationale) doelgroepen. Ook is zij werkzaam geweest aan bureauzijde en heeft voor klanten gewerkt zoals HelloFresh, Qurrent, VandeBron, Rabobank en Gemeente Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van social media.

E: ebrussee@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatiemanager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatiemanager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening, social media, persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Team SMK

×