Contactpersonen On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Minke van Bentum

×

Junior Projectleider plantaardige agroketens/communicatie

Minke van Bentum werkt sinds juli 2018 bij SMK. Als Junior Projectleider plantaardige agroketens ondersteunt ze de afdeling en draagt ze bij aan de ontwikkeling van de certificatieschema’s van On the way to PlanetProof, Milieukeur en Groen Label Kas. Ook besteedt ze een deel van haar tijd aan communicatie, onder andere door te werken aan de websites van SMK en de digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, social media, e.d.).

Minke studeerde Tropische Landbouw aan het Van Hall Larenstein in Wageningen, met als specialisatie Sustainable Value Chains. Deze studie is gericht op het verduurzamen van handelsketens, met aandacht voor landbouw-, milieu- en sociale aspecten. Tijdens haar studie heeft ze door middel van meerdere stages internationale ervaring opgedaan. Zo heeft ze haar afstudeeronderzoek uitgevoerd voor een bedrijf wat Thaise kookproducten maakt voor de Nederlandse markt, met als doel de Corporate Social Responsibility van de Thaise leveranciers in kaart te brengen.

Na haar afstuderen heeft ze gewerkt voor een Nederlandse chrysantenveredelaar in Ethiopië. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met de teelt van sierplanten en Integrated Pest Management.

E: mvanbentum@smk.nl

Jantineke Hofland-Zijlstra

×

Projectleider plantaardige agroketens

Jantineke Hofland-Zijlstra werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.

Jantineke is geboren in Uithuizermeeden (Gr.). Ze studeerde Tropische Landbouw aan Larenstein in Deventer en vervolgde haar studie aan de Wageningen Universiteit. Na de specialisatie Gewasbescherming en Plantenveredeling volgde een promotieonderzoek bij de vakgroep Plantenecologie gericht op de interactie tussen schimmels en planten in het heide ecosysteem.

Door haar werk als plantenziektekundige bij Blgg (Eurofins) in Naaldwijk raakte ze voor het eerst bekend met de boeiende wereld van de glastuinbouwsector. In 2007 startte ze als wetenschappelijk onderzoeker Gewasgezondheid bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk. Met veel plezier heeft ze zich daar gericht op het ontwikkelen van een duurzame, geintegreerde systeemaanpak voor kasluchtschimmels waarin een weerbare plant centraal staat. Hierdoor is een breed netwerk in de glastuinbouwsector ontstaan die een goede basis legt voor het huidige werkveld bij SMK.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: jhofland-zijlstra@smk.nl

John Janssen

×

Projectleider plantaardige agroketens

John Janssen werkt sinds augustus 2018 bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige Agroketens werkt hij aan de verdere nationale en internationale ontwikkeling van de certificatieschema’s van ‘On the way to PlanetProof’ voor een aantal sectoren.

John studeerde Tuinbouw aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en legde zich hierbij toe op een aantal teeltkundige specialisaties. Na zijn afstuderen heeft hij als teeltadviseur, agronomist, promotiemanager en belangenbehartiger steeds in de tuinbouw gewerkt.

Als belangenbehartiger bij GLTO, Nederlandse Bond van Boomkwekers, ZLTO en Tree Centre Opheusden was hij onder andere betrokken bij vele initiatieven voor een duurzamere teelt in de boomkwekerij en de glastuinbouw.

John ziet zijn werkzaamheden voor SMK als een unieke mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de plantaardige productie die in balans is met de leefomgeving.

E: jjanssen@smk.nl

Stefanie de Kool

×

Programma Manager plantaardige agroketens

Stefanie de Kool is sinds januari 2014 werkzaam bij SMK als Programma Manager plantaardige agroketens. Zij is verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, en de verschillende projecten die daarmee te maken hebben.

Stefanie studeerde Plantenteelt aan de Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 1996 met specialisaties in voorlichtingskunde en bodemvruchtbaarheid. Daarna werkte ze achtereenvolgens als adviseur ‘sustainable land use’ bij de gemeente Managua in Nicaragua, als technisch assistent bij het International Agricultural Centre in Nederland en vervolgens als landbouw adviseur voor de Uganda National Farmers Federation in Uganda.

Vanaf 2001 was Stefanie werkzaam bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Eerst als onderzoeker duurzame bedrijfssystemen en sinds 2003 als senior projectleider voor de business unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit. Hier heeft zij brede expertise ontwikkeld op het gebied van verduurzaming van teeltsystemen en stakeholdermanagement.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: sdekool@smk.nl

Els Lindeboom

×

Projectleider plantaardige agroketens

Els werkt sinds 1 april 2017 bij SMK als Projectleider plantaardige agroketens. Ze is verantwoordelijk voor de opschaling van Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten.

Els studeerde Recht, Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en studeerde af bij het Instituut voor Recht en Bestuur van Ontwikkelingslanden van de Universiteit Leiden. Zij werkte eerst bij ICCO en later bij het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aan vele agribusiness projecten in ontwikkelingslanden. Ze assisteerde onder andere kleine producenten bij het telen van landbouwproducten met betere marktkansen.

In 2010 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Zij werd bij een grote coöperatie verantwoordelijk om de reguliere groenten- en fruithandel groener en socialer te maken, zowel internationaal als in Nederland. Els was één van de founding members van het Sustainable Fruits and Vegetables initiatief (SIFAV). Dit initiatief is erop gericht om tussen de groenten- en fruitsector, overheid en NGO’s samen afspraken te maken om álle groenten- en fruitimport in Nederland te verduurzamen.

Els gaat nu de uitdaging aan om de opschaling van duurzame plantaardige teelt vanuit SMK in goede banen te leiden. Ze ziet Milieukeur daarvoor als hét instrument om te voldoen aan de vraag van de retail (het ‘supermarkt akkoord’) naar duurzamere groenten en fruit in de Nederlandse winkels.

E: elindeboom@smk.nl

Lien Terryn

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Lien Terryn is sinds mei 2019 werkzaam bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige Agroketens werkt zij aan de inhoudelijke eisen van On the way to PlanetProof en onderhoudt zij contacten met producenten, adviseurs en onderzoekers.

Lien studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven voor Bio ingenieur bodemkunde en waterbeheer. Via een omweg langs Vietnam kwam Lien in Nederland terecht. Gedurende het 2-jarige verblijf in Vietnam bewerkstelligde Lien de omschakeling naar voedzamere grassen door de kleinschalige melkveehouders.

De laatste 9 jaar werkte ze als adviseur en projectleider bij CLM Onderzoek en Advies BV, waar zij projecten uitvoerde voor onder andere SAI Platform, PepsiCo, Heineken en Ben & Jerry’s.

E:

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Team SMK

×