Onafhankelijk keurmerk voor agro/food producten

 • NAAR EVENWICHT MET DE DRAAGKRACHT VAN ONZE PLANEET

  On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk. Dat bewijst ('Proof') dat een product duurzamer is. Met het keurmerk proberen boeren, tuinders en andere bedrijven te werken in evenwicht met de draagkracht van onze planeet. Dat is beter voor natuur, én klimaat, én dier. Het is een ontwikkeling van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...').

  De eisen van het keurmerk On the way to PlanetProof zijn bovenwettelijk. De producenten leveren daarmee een bijdrage aan:

  • een schonere lucht
  • vruchtbare bodem
  • goede waterkwaliteit
  • meer natuur op het landbouwbedrijf
  • diergezondheid en dierenwelzijn
  • recycling

  Groei naar 83.000 hectare duurzamere agrarische productie

  On the way to PlanetProof zorgt voor verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen. Per oktober 2020 is er 41.000 hectare plantaardige productie, en 43.000 hectare duurzamer beheerd land voor melkkoeien. 

 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS VERENIGDE NATIES

  On the way to PlanetProof werkt ook mee aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals:

  • Bodem, landschap & biodiversiteit
  • Water
  • Energie
  • Productie & Consumptie
  • Klimaat

  BREED AANBOD

  On the way to PlanetProof producten kun je tegenkomen op aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en bewerkte producten.

TOPKEURMERK VOOR DUURZAMERE VOEDING

De consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. 


 

Nieuws