Milieukeur/PlanetProof Bedekte teelt

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor Milieukeur; de duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof.

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT EN KWALITEIT

PlanetProof gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van PlanetProof zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be-en verwerking van PlanetProof producten eisen gesteld. 

UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE PLANETPROOF TEELT:

Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de PlanetProof certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de bedekte teelt:

 • Voor sterke en gezonde planten
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door innovatieve boeren en tuinders
 • Met behulp van moderne duurzame technieken

Gewasbescherming

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
 • Een maximum voor de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
 • Bovenwettelijke reductie van residuen op het product

Waterkwaliteit en -kwantiteit

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen 

Biodiversiteit en landschap

 • Zorgen voor duisternis in de nacht, zoveel mogelijk afschermen van lichthinder
 • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen rond de kas en op het erf

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

Teler en werknemers

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Extra aandacht voor correcte omgang met tijdelijke arbeidskrachten via uitzendbureaus
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten

PLANETPROOF IS BETROUWBAAR

 • De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie
 • Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards

GETEELD DOOR INNOVATIEVE BOEREN EN TUINDERS

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT