Keurmerk voor duurzamere plantaardige producten

 • On the way to PlanetProof

  PlanetProof is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Met de teelt volgens de eisen van PlanetProof spannen boeren en tuinders zich extra in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf.

  De telers worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen. De PlanetProof criteria worden elk jaar herzien en zo mogelijk aangescherpt.

  Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving. We streven ernaar de aarde zo min mogelijk te belasten. We zijn ‘on the way to PlanetProof'.

  Sustainable Development Goals

  Met PlanetProof werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

  • Energie
  • Productie en Consumptie
  • Klimaat
  • Water
  • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

   

 • Duurzamere plantaardige producten

  De duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur Plantaardige producten. De Raad van Accreditatie controleert en accrediteert het certificatiesysteem Milieukeur. De intentie is om op termijn het Milieukeur voor plantaardige producten te vervangen door PlanetProof. Dit is mede afhankelijk van de belangstelling van de markt om de nieuwe naam toe te passen.

  Integraal

  Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten, met een zorgvuldige afweging om de balans te vinden tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be-en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

  Duurzaamheidsthema's

  • Gewasbescherming en emissie
  • Bemesting en bodemvruchtbaarheid
  • Energie en klimaat
  • Biodiversiteit en landschap
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit
  • Verpakking en afval
  • Arbeidsomstandigheden

  Internationale en consumenten website PlanetProof

Nieuws